Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Antirustforening
Juridisk navn:  Norsk Antirustforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62951572
Postboks 14 c/o Solør Antirust Saga Næringspark Åsliavegen 617 Fax: 64872250
3401 Lier 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 975693341
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/28/1992
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norsk antirust forening
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.58%
Resultat  
  
177.43%
Egenkapital  
  
39.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 972.000 841.000 1.049.000
Resultat: 175.000 -226.000 100.000
Egenkapital: 616.000 441.000 668.000
Regnskap for  Norsk Antirustforening
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 972.000 841.000 1.049.000
Driftskostnader -797.000 -1.068.000 -952.000
Driftsresultat 175.000 -227.000 98.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 2.000
Resultat før skatt 175.000 -226.000 100.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -22.000
Årsresultat 174.000 -226.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 669.000 641.000 1.514.000
Sum eiendeler 669.000 641.000 1.514.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 441.000 668.000
Sum egenkapital 616.000 441.000 668.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 199.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 640.000 1.513.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 549.000 536.000 740.000
Andre inntekter 424.000 306.000 309.000
Driftsinntekter 972.000 841.000 1.049.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -28.000 -27.000 -27.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -769.000 -1.041.000 -925.000
Driftskostnader -797.000 -1.068.000 -952.000
Driftsresultat 175.000 -227.000 98.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 174.000 -226.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 174.000 21.000
Andre fordringer 507.000 68.000 1.266.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 161.000 399.000 226.000
Sum omløpsmidler 669.000 641.000 1.514.000
Sum eiendeler 669.000 641.000 1.514.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 441.000 668.000
Sum egenkapital 616.000 441.000 668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 413.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 0 0
Leverandørgjeld 16.000 34.000 17.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 64.000 37.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 358.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 199.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 640.000 1.513.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 638.000 442.000 669.000
Likviditetsgrad 1 21.6 3.2 1.8
Likviditetsgrad 2 21.6 3.2 1.8
Soliditet 91.9 68.9 44.2
Resultatgrad 18.0 9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 26.1 -35.3 6.6
Signatur
24.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex