Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Artistforbund
Juridisk navn:  Norsk Artistforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92573310
C/O Nygaard Rock Farm Gardermovegen 20 C/O Nygaard Rock Farm Gardermovegen 20 Fax: 92573310
2030 Nannestad 2030 Nannestad
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 982742870
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/11/2000
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Progressum Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
296.16%
Resultat  
  
258.33%
Egenkapital  
  
298.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.446.000 365.000 1.059.000 278.000
Resultat: 1.333.000 372.000 413.000 -21.000
Egenkapital: 1.780.000 447.000 75.000 -338.000
Regnskap for  Norsk Artistforbund
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.446.000 365.000 1.059.000 278.000
Driftskostnader -117.000 6.000 -638.000 -295.000
Driftsresultat 1.329.000 370.000 421.000 -17.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 1.000 0 -10.000 -5.000
Finans 4.000 2.000 -8.000 -5.000
Resultat før skatt 1.333.000 372.000 413.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.333.000 372.000 413.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 69.000
Sum omløpsmidler 1.806.000 694.000 505.000 60.000
Sum eiendeler 1.806.000 694.000 505.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 1.780.000 447.000 75.000 -338.000
Sum egenkapital 1.780.000 447.000 75.000 -338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 247.000 430.000 467.000
Sum gjeld og egenkapital 1.806.000 694.000 505.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.219.000 365.000 1.059.000 278.000
Andre inntekter 227.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.446.000 365.000 1.059.000 278.000
Varekostnad 0 -23.000 -4.000
Lønninger 8.000 -48.000 -158.000 -30.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 54.000 -457.000 -261.000
Driftskostnader -117.000 6.000 -638.000 -295.000
Driftsresultat 1.329.000 370.000 421.000 -17.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 1.000 0 -10.000 -5.000
Finans 4.000 2.000 -8.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.333.000 372.000 413.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 69.000
Sum anleggsmidler 0 0 69.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.332.000 5.000 4.000 0
Andre fordringer 5.000 0 35.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 473.000 684.000 501.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.806.000 694.000 505.000 60.000
Sum eiendeler 1.806.000 694.000 505.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 1.780.000 447.000 75.000 -338.000
Sum egenkapital 1.780.000 447.000 75.000 -338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 4.000 0 176.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 414.000 275.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 30.000 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 247.000 430.000 467.000
Sum gjeld og egenkapital 1.806.000 694.000 505.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.780.000 447.000 75.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 69.5 2.8 1.2 0.1
Likviditetsgrad 2 69.5 2.8 1.2 0.1
Soliditet 98.6 64.4 14.9
Resultatgrad 91.9 101.4 39.8 -6.1
Rentedekningsgrad -1.329.0 42.1 -3.4
Gjeldsgrad 0.6 5.7 -1.4
Total kapitalrentabilitet 73.8 53.6 83.8 -13.2
Signatur
09.06.2022
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex