Norsk Elbilforening
Juridisk navn:  Norsk Elbilforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94488543
Møllergata 16 Møllergata 16 Fax:
0179 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982352428
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 11/1/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.68%
Resultat  
  
-17.85%
Egenkapital  
  
14.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 63.446.000 47.109.000 43.179.000 34.283.000 26.787.000
Resultat: 2.241.000 2.728.000 -2.816.000 2.164.000 6.935.000
Egenkapital: 17.246.000 15.105.000 12.461.000 15.360.000 13.252.000
Regnskap for  Norsk Elbilforening
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 63.446.000 47.109.000 43.179.000 34.283.000 26.787.000
Driftskostnader -61.264.000 -44.426.000 -46.141.000 -32.186.000 -19.906.000
Driftsresultat 2.182.000 2.683.000 -2.962.000 2.097.000 6.882.000
Finansinntekter 73.000 66.000 159.000 75.000 58.000
Finanskostnader -13.000 -22.000 -13.000 -8.000 -5.000
Finans 60.000 44.000 146.000 67.000 53.000
Resultat før skatt 2.241.000 2.728.000 -2.816.000 2.164.000 6.935.000
Skattekostnad -100.000 -84.000 -84.000 -56.000 -26.000
Årsresultat 2.141.000 2.644.000 -2.900.000 2.108.000 6.909.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.547.000 6.912.000 4.275.000 922.000 624.000
Sum omløpsmidler 21.721.000 16.760.000 16.316.000 20.145.000 16.424.000
Sum eiendeler 27.268.000 23.672.000 20.591.000 21.067.000 17.048.000
Sum opptjent egenkapital 17.246.000 15.105.000 12.461.000 15.360.000 13.252.000
Sum egenkapital 17.246.000 15.105.000 12.461.000 15.360.000 13.252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.022.000 8.567.000 8.131.000 5.707.000 3.796.000
Sum gjeld og egenkapital 27.268.000 23.672.000 20.592.000 21.067.000 17.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.707.000 45.609.000 41.105.000 32.537.000 25.287.000
Andre inntekter 3.739.000 1.500.000 2.074.000 1.746.000 1.500.000
Driftsinntekter 63.446.000 47.109.000 43.179.000 34.283.000 26.787.000
Varekostnad 0 0 -447.000
Lønninger -29.908.000 -24.441.000 -21.427.000 -15.630.000 -10.033.000
Avskrivning -1.958.000 -1.525.000 -335.000 -49.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.398.000 -18.460.000 -24.379.000 -16.507.000 -9.379.000
Driftskostnader -61.264.000 -44.426.000 -46.141.000 -32.186.000 -19.906.000
Driftsresultat 2.182.000 2.683.000 -2.962.000 2.097.000 6.882.000
Finansinntekter 73.000 66.000 159.000 75.000 58.000
Finanskostnader -13.000 -22.000 -13.000 -8.000 -5.000
Finans 60.000 44.000 146.000 67.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.141.000 2.644.000 -2.900.000 2.108.000 6.909.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.877.000 3.440.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.495.000 2.297.000 3.100.000 372.000 74.000
Sum varige driftsmidler 1.495.000 2.297.000 3.100.000 372.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.175.000 1.175.000 1.175.000 550.000 550.000
Sum anleggsmidler 5.547.000 6.912.000 4.275.000 922.000 624.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.520.000 4.631.000 1.934.000 2.647.000 1.515.000
Andre fordringer 1.635.000 774.000 574.000 2.272.000 284.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.565.000 11.355.000 13.808.000 15.226.000 14.626.000
Sum omløpsmidler 21.721.000 16.760.000 16.316.000 20.145.000 16.424.000
Sum eiendeler 27.268.000 23.672.000 20.591.000 21.067.000 17.048.000
Sum opptjent egenkapital 17.246.000 15.105.000 12.461.000 15.360.000 13.252.000
Sum egenkapital 17.246.000 15.105.000 12.461.000 15.360.000 13.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.724.000 1.922.000 3.610.000 2.533.000 2.138.000
Betalbar skatt 100.000 84.000 84.000 57.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 2.135.000 2.037.000 1.565.000 1.285.000 708.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.063.000 4.525.000 2.872.000 1.833.000 925.000
Sum kortsiktig gjeld 10.022.000 8.567.000 8.131.000 5.707.000 3.796.000
Sum gjeld og egenkapital 27.268.000 23.672.000 20.592.000 21.067.000 17.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.699.000 8.193.000 8.185.000 14.438.000 12.628.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.0 2 3.5 4.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.0 2 3.5 4.3
Soliditet 63.2 63.8 60.5 72.9 77.7
Resultatgrad 3.4 5.7 -6.9 6.1 25.7
Rentedekningsgrad 167.8 122.0 -227.8 262.1 1376.4
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 11.6 -13.6 10.3 40.7
Signatur
12.08.2022
SIGNATUR
BU CHRISTINA
Prokurister
12.08.2022
Prokura
Skare Jon Einar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex