Norsk Elektromotor AS
Juridisk navn:  Norsk Elektromotor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23289860
Professor Birkelands Vei 24C Professor Birkelands Vei 24C Fax:
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991848231
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/1/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nem drift as
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Progressum Lørenskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.05%
Resultat  
  
215.94%
Egenkapital  
  
32.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.079.000 5.128.000 5.886.000 6.069.000 6.620.000
Resultat: 582.000 -502.000 46.000 147.000 262.000
Egenkapital: 1.841.000 1.389.000 1.391.000 1.316.000 1.212.000
Regnskap for  Norsk Elektromotor AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.079.000 5.128.000 5.886.000 6.069.000 6.620.000
Driftskostnader -6.507.000 -5.633.000 -5.850.000 -5.941.000 -6.369.000
Driftsresultat 572.000 -504.000 37.000 128.000 251.000
Finansinntekter 10.000 2.000 9.000 19.000 11.000
Finanskostnader 0 0
Finans 10.000 2.000 9.000 19.000 11.000
Resultat før skatt 582.000 -502.000 46.000 147.000 262.000
Skattekostnad -130.000 109.000 29.000 -43.000 -79.000
Årsresultat 452.000 -393.000 75.000 104.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 630.000 755.000 880.000 260.000 335.000
Sum omløpsmidler 3.765.000 3.570.000 3.661.000 4.375.000 4.843.000
Sum eiendeler 4.395.000 4.325.000 4.541.000 4.635.000 5.178.000
Sum opptjent egenkapital 1.737.000 1.285.000 1.287.000 1.212.000 1.108.000
Sum egenkapital 1.841.000 1.389.000 1.391.000 1.316.000 1.212.000
Sum langsiktig gjeld 1.516.000 2.162.000 2.279.000 2.495.000 2.855.000
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 774.000 870.000 823.000 1.111.000
Sum gjeld og egenkapital 4.395.000 4.325.000 4.540.000 4.634.000 5.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.071.000 4.938.000 5.741.000 6.066.000 6.620.000
Andre inntekter 8.000 191.000 145.000 3.000 0
Driftsinntekter 7.079.000 5.128.000 5.886.000 6.069.000 6.620.000
Varekostnad -2.444.000 -1.767.000 -2.148.000 -2.149.000 -2.485.000
Lønninger -2.219.000 -2.301.000 -2.116.000 -2.142.000 -2.139.000
Avskrivning -125.000 -125.000 -78.000 -75.000 -137.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.719.000 -1.440.000 -1.508.000 -1.575.000 -1.608.000
Driftskostnader -6.507.000 -5.633.000 -5.850.000 -5.941.000 -6.369.000
Driftsresultat 572.000 -504.000 37.000 128.000 251.000
Finansinntekter 10.000 2.000 9.000 19.000 11.000
Finanskostnader 0 0
Finans 10.000 2.000 9.000 19.000 11.000
Konsernbidrag 390.000 0 -154.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 452.000 -393.000 75.000 104.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 430.000 555.000 680.000 60.000 135.000
Sum varige driftsmidler 430.000 555.000 680.000 60.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 630.000 755.000 880.000 260.000 335.000
Varebeholdning 186.000 218.000 219.000 173.000 157.000
Kundefordringer 851.000 561.000 704.000 846.000 1.218.000
Andre fordringer 100.000 93.000 138.000 93.000 85.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.628.000 2.198.000 2.600.000 3.263.000 3.383.000
Sum omløpsmidler 3.765.000 3.570.000 3.661.000 4.375.000 4.843.000
Sum eiendeler 4.395.000 4.325.000 4.541.000 4.635.000 5.178.000
Sum opptjent egenkapital 1.737.000 1.285.000 1.287.000 1.212.000 1.108.000
Sum egenkapital 1.841.000 1.389.000 1.391.000 1.316.000 1.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 6.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000
Sum langsiktig gjeld 1.516.000 2.162.000 2.279.000 2.495.000 2.855.000
Leverandørgjeld 318.000 203.000 234.000 220.000 240.000
Betalbar skatt 132.000 43.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 380.000 310.000 415.000 344.000 371.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 261.000 222.000 216.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 774.000 870.000 823.000 1.111.000
Sum gjeld og egenkapital 4.395.000 4.325.000 4.540.000 4.634.000 5.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.727.000 2.796.000 2.791.000 3.552.000 3.732.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.6 4.2 5.3 4.4
Likviditetsgrad 2 3.4 4.3 4.0 5.1 4.2
Soliditet 41.9 32.1 30.6 28.4 23.4
Resultatgrad 8.1 -9.8 0.6 2.1 3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 2.1 2.3 2.5 3.3
Total kapitalrentabilitet 13.2 -11.6 1.0 3.2 5.1
Signatur
11.08.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex