Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Ferie Byggmeistar Godskalk Selland Da
Juridisk navn:  Norsk Ferie Byggmeistar Godskalk Selland Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56520034
v/ Selland Brekkedalen 25 v/ Selland Brekkedalen 25 Fax:
5713 Vossestrand 5713 Vossestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 975346293
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/2/1995 1
Foretakstype: DA
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 11.000
Resultat: -3.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Norsk Ferie Byggmeistar Godskalk Selland Da
Resultat 2020
Driftsinntekter 11.000
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -3.000
Skattekostnad
Årsresultat -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 87.000
Sum eiendeler 87.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld 87.000
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 11.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -14.000
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 10.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 77.000
Sum omløpsmidler 87.000
Sum eiendeler 87.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 87.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad -27.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -3.4
Signatur
07.02.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex