Norsk Film AS
Juridisk navn:  Norsk Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22807900
c/o Katalysator AS Postboks 2511 Solli c/o Katalysator AS Bygdøy allé 4 Fax: 22807901
0202 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 883522702
Aksjekapital: 33.647.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Ødegård Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.79%
Egenkapital  
  
-2.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.000 0 0 0 0
Resultat: -574.000 -894.000 -786.000 -803.000 -768.000
Egenkapital: 24.248.000 24.822.000 20.716.000 16.503.000 17.306.000
Regnskap for  Norsk Film AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.000 0 0 0 0
Driftskostnader -597.000 -895.000 -788.000 -804.000 -770.000
Driftsresultat -579.000 -896.000 -788.000 -804.000 -770.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 1.000 0 3.000
Resultat før skatt -574.000 -894.000 -786.000 -803.000 -768.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -574.000 -894.000 -786.000 -803.000 -768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.494.000 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000
Sum omløpsmidler 1.754.000 3.262.000 1.276.000 58.000 1.254.000
Sum eiendeler 24.248.000 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.382.000
Sum opptjent egenkapital -6.993.000 -6.418.000 -5.524.000 -4.738.000 -3.934.000
Sum egenkapital 24.248.000 24.822.000 20.716.000 16.503.000 17.306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 90.000 990.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 24.248.000 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 19.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -5.000 0
Lønninger 0 0 0 -1.000
Avskrivning -35.000 -35.000 -43.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -562.000 -860.000 -745.000 -756.000 -726.000
Driftskostnader -597.000 -895.000 -788.000 -804.000 -770.000
Driftsresultat -579.000 -896.000 -788.000 -804.000 -770.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 1.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -574.000 -894.000 -786.000 -803.000 -768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.494.000 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000
Sum varige driftsmidler 22.494.000 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.494.000 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 95.000 4.000 0
Andre fordringer 21.000 0 0 1.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.733.000 3.191.000 1.181.000 53.000 1.207.000
Sum omløpsmidler 1.754.000 3.262.000 1.276.000 58.000 1.254.000
Sum eiendeler 24.248.000 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.382.000
Sum opptjent egenkapital -6.993.000 -6.418.000 -5.524.000 -4.738.000 -3.934.000
Sum egenkapital 24.248.000 24.822.000 20.716.000 16.503.000 17.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 90.000 546.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 443.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 90.000 990.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 24.248.000 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.754.000 3.224.000 1.186.000 -932.000 1.178.000
Likviditetsgrad 1 85.8 14.2 0.1 16.5
Likviditetsgrad 2 85.8 14.2 0.1 16.5
Soliditet 100.0 99.8 99.6 94.3 99.6
Resultatgrad -3.047.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -2.4 -3.6 -3.8 -4.6 -4.4
Signatur
07.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex