Norsk Filmklubbforbund
Juridisk navn:  Norsk Filmklubbforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22474680
Postboks 1490 Vika Dronningens Gate 16 Fax:
0116 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959331162
Aksjekapital: 928.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/1968 1
Foretakstype: FLI
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.96%
Resultat  
  
-37.44%
Egenkapital  
  
15.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 6.352.000 5.385.000 5.281.000 5.195.000 4.910.000
Resultat: 249.000 398.000 308.000 134.000 27.000
Egenkapital: 1.882.000 1.633.000 1.236.000 928.000 810.000
Regnskap for  Norsk Filmklubbforbund
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.352.000 5.385.000 5.281.000 5.195.000 4.910.000
Driftskostnader -6.103.000 -4.987.000 -4.973.000 -5.062.000 -4.877.000
Driftsresultat 249.000 398.000 308.000 133.000 33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -6.000
Finans 0 -6.000
Resultat før skatt 249.000 398.000 308.000 134.000 27.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 249.000 398.000 308.000 134.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.000 197.000 197.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.920.000 2.994.000 2.975.000 2.196.000 1.533.000
Sum eiendeler 4.146.000 3.191.000 3.172.000 2.196.000 1.533.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 1.882.000 1.633.000 1.236.000 928.000 810.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.264.000 1.558.000 1.936.000 1.267.000 723.000
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 3.191.000 3.172.000 2.195.000 1.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.925.000 4.519.000 4.503.000 4.161.000 3.982.000
Andre inntekter 1.428.000 866.000 777.000 1.034.000 928.000
Driftsinntekter 6.352.000 5.385.000 5.281.000 5.195.000 4.910.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.103.000 -4.987.000 -4.973.000 -5.062.000 -4.877.000
Driftskostnader -6.103.000 -4.987.000 -4.973.000 -5.062.000 -4.877.000
Driftsresultat 249.000 398.000 308.000 133.000 33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -6.000
Finans 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 249.000 398.000 308.000 134.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 226.000 197.000 197.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 226.000 197.000 197.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.505.000 665.000 1.033.000 479.000 0
Andre fordringer 4.000 2.000 0 325.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.415.000 2.324.000 1.940.000 1.717.000 1.208.000
Sum omløpsmidler 3.920.000 2.994.000 2.975.000 2.196.000 1.533.000
Sum eiendeler 4.146.000 3.191.000 3.172.000 2.196.000 1.533.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 1.882.000 1.633.000 1.236.000 928.000 810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 56.000 89.000 74.000 56.000 7.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 184.000 165.000 161.000 1.211.000 193.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.024.000 1.304.000 1.702.000 0 523.000
Sum kortsiktig gjeld 2.264.000 1.558.000 1.936.000 1.267.000 723.000
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 3.191.000 3.172.000 2.195.000 1.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.656.000 1.436.000 1.039.000 929.000 810.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.5 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1.5 1.7 2.1
Soliditet 45.4 51.2 39.0 42.3 52.8
Resultatgrad 3.9 7.4 5.8 2.6 0.7
Rentedekningsgrad 5.5
Gjeldsgrad 1.2 1.0 1.6 1.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.0 12.5 9.7 6.1 2.2
Signatur
05.05.2023
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.05.2023
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex