Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Folkehjelp Sandnes
Juridisk navn:  Norsk Folkehjelp Sandnes
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51666631
Postboks 316 Øygardsveien 188 Fax:
4302 Sandnes 4325 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 984275269
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/7/1941 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Credo Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 1.114.000
Resultat: 287.000
Egenkapital: 1.597.000
Regnskap for  Norsk Folkehjelp Sandnes
Resultat 2021
Driftsinntekter 1.114.000
Driftskostnader -827.000
Driftsresultat 287.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 287.000
Skattekostnad
Årsresultat 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.530.000
Sum omløpsmidler 994.000
Sum eiendeler 4.524.000
Sum opptjent egenkapital 1.597.000
Sum egenkapital 1.597.000
Sum langsiktig gjeld 1.860.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000
Sum gjeld og egenkapital 4.523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 724.000
Andre inntekter 390.000
Driftsinntekter 1.114.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -827.000
Driftskostnader -827.000
Driftsresultat 287.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 2.767.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 763.000
Sum varige driftsmidler 3.530.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 3.530.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 25.000
Sum investeringer
Kasse, bank 968.000
Sum omløpsmidler 994.000
Sum eiendeler 4.524.000
Sum opptjent egenkapital 1.597.000
Sum egenkapital 1.597.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.860.000
Leverandørgjeld 58.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000
Sum gjeld og egenkapital 4.523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 35.3
Resultatgrad 25.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 6.3
Signatur
03.08.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.06.2020
Prokura
Steinskog Hans Inge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex