Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Gjenvinning As
Juridisk navn:  Norsk Gjenvinning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22129600
Postboks 567 Skøyen Karenlyst Alle 11 Fax: 63997588
0214 Oslo 778 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937270062
Aksjekapital: 6.265.140 NOK
Antall ansatte: 465
Etableringsdato: 1/31/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.68%
Resultat  
  
-1040.5%
Egenkapital  
  
-44.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.191.229.000 2.155.045.000 2.117.109.000 2.019.272.000 1.891.772.000
Resultat: -210.296.000 -18.439.000 -20.877.000 -33.470.000 -12.587.000
Egenkapital: 108.685.000 195.585.000 154.138.000 249.618.000 274.758.000
Regnskap for  Norsk Gjenvinning As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.191.229.000 2.155.045.000 2.117.109.000 2.019.272.000 1.891.772.000
Driftskostnader -2.372.184.000 -2.226.345.000 -2.146.423.000 -2.056.745.000 -1.915.574.000
Driftsresultat -180.954.000 -71.299.000 -29.315.000 -37.472.000 -23.802.000
Finansinntekter 2.497.000 73.548.000 28.893.000 9.933.000 18.801.000
Finanskostnader -31.839.000 -20.687.000 -20.455.000 -5.930.000 -7.585.000
Finans -29.342.000 52.861.000 8.438.000 4.003.000 11.216.000
Resultat før skatt -210.296.000 -18.439.000 -20.877.000 -33.470.000 -12.587.000
Skattekostnad 47.492.000 5.167.000 5.311.000 9.867.000 6.314.000
Årsresultat -162.804.000 -13.272.000 -15.566.000 -23.603.000 -6.273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 321.882.000 298.392.000 211.846.000 247.818.000 152.656.000
Sum omløpsmidler 318.572.000 363.680.000 332.984.000 355.447.000 490.213.000
Sum eiendeler 640.454.000 662.072.000 544.830.000 603.265.000 642.869.000
Sum opptjent egenkapital 0 98.602.000 112.730.000 208.210.000 233.350.000
Sum egenkapital 108.685.000 195.585.000 154.138.000 249.618.000 274.758.000
Sum langsiktig gjeld 7.961.000 11.426.000 17.984.000 24.831.000 37.421.000
Sum kortsiktig gjeld 523.807.000 455.061.000 372.708.000 328.816.000 330.690.000
Sum gjeld og egenkapital 640.453.000 662.073.000 544.830.000 603.265.000 642.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.191.229.000 2.155.045.000 2.115.729.000 2.019.272.000 1.891.772.000
Andre inntekter 0 0 1.379.000 0 0
Driftsinntekter 2.191.229.000 2.155.045.000 2.117.109.000 2.019.272.000 1.891.772.000
Varekostnad -1.320.969.000 -1.282.295.000 -1.187.969.000 -1.155.525.000 -1.123.435.000
Lønninger -397.740.000 -370.397.000 -357.017.000 -360.225.000 -310.406.000
Avskrivning -30.070.000 -27.358.000 -27.458.000 -23.952.000 -1.628.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -623.405.000 -546.295.000 -573.979.000 -517.043.000 -480.105.000
Driftskostnader -2.372.184.000 -2.226.345.000 -2.146.423.000 -2.056.745.000 -1.915.574.000
Driftsresultat -180.954.000 -71.299.000 -29.315.000 -37.472.000 -23.802.000
Finansinntekter 2.497.000 73.548.000 28.893.000 9.933.000 18.801.000
Finanskostnader -31.839.000 -20.687.000 -20.455.000 -5.930.000 -7.585.000
Finans -29.342.000 52.861.000 8.438.000 4.003.000 11.216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -162.804.000 -13.272.000 -15.566.000 -23.603.000 -6.273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 30.283.000 57.645.000 85.019.000 112.496.000 5.448.000
Sum Immatrielle midler 47.685.000 57.645.000 85.019.000 112.496.000 5.448.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 65.465.000 44.048.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 65.465.000 44.048.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 208.732.000 196.699.000 126.827.000 135.322.000 147.208.000
Sum anleggsmidler 321.882.000 298.392.000 211.846.000 247.818.000 152.656.000
Varebeholdning 9.015.000 8.980.000 8.984.000 8.479.000 9.391.000
Kundefordringer 68.318.000 158.326.000 222.652.000 224.876.000 191.532.000
Andre fordringer 31.125.000 26.547.000 14.817.000 32.221.000 19.711.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 732.000 3.016.000 2.237.000 1.821.000 1.804.000
Sum omløpsmidler 318.572.000 363.680.000 332.984.000 355.447.000 490.213.000
Sum eiendeler 640.454.000 662.072.000 544.830.000 603.265.000 642.869.000
Sum opptjent egenkapital 0 98.602.000 112.730.000 208.210.000 233.350.000
Sum egenkapital 108.685.000 195.585.000 154.138.000 249.618.000 274.758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.961.000 11.426.000 17.984.000 24.831.000 37.421.000
Gjeld til kredittinstitutt 190.263.000 170.215.000 119.391.000 82.131.000 112.531.000
Sum langsiktig gjeld 7.961.000 11.426.000 17.984.000 24.831.000 37.421.000
Leverandørgjeld 133.243.000 123.725.000 88.966.000 79.642.000 75.278.000
Betalbar skatt 0 270.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.536.000 46.683.000 42.745.000 47.284.000 34.737.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.765.000 114.167.000 121.606.000 119.760.000 108.144.000
Sum kortsiktig gjeld 523.807.000 455.061.000 372.708.000 328.816.000 330.690.000
Sum gjeld og egenkapital 640.453.000 662.073.000 544.830.000 603.265.000 642.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.235.000 -91.381.000 -39.724.000 26.631.000 159.523.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.9 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 1.1 1.5
Soliditet 1 29.5 28.3 41.4 42.7
Resultatgrad -8.3 -3.3 -1.4 -1.9 -1.3
Rentedekningsgrad -5.7 -3.4 -1.4 -6.3 -0.7
Gjeldsgrad 4.9 2.4 2.5 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet -27.9 0.3 -0.1 -4.6 -0.8
Signatur
06.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex