Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Gjenvinning Norge As
Juridisk navn:  Norsk Gjenvinning Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22129600
Postboks 567 Skøyen Lysaker Torg 35 Fax: 22129601
0214 Oslo 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 937270151
Aksjekapital: 87.686.780 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/31/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.12%
Resultat  
  
-73.76%
Egenkapital  
  
13.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 301.098.000 297.756.000 299.401.000 339.610.000 327.291.000
Resultat: 154.009.000 586.823.000 112.875.000 13.231.000 -15.702.000
Egenkapital: 1.085.591.000 960.524.000 447.703.000 294.251.000 118.321.000
Regnskap for  Norsk Gjenvinning Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 301.098.000 297.756.000 299.401.000 339.610.000 327.291.000
Driftskostnader -200.487.000 -191.405.000 -216.820.000 -248.152.000 -263.028.000
Driftsresultat 100.611.000 106.351.000 82.581.000 91.458.000 64.263.000
Finansinntekter 119.521.000 536.977.000 154.003.000 27.259.000 37.443.000
Finanskostnader -66.122.000 -56.505.000 -123.709.000 -105.486.000 -117.408.000
Finans 53.399.000 480.472.000 30.294.000 -78.227.000 -79.965.000
Resultat før skatt 154.009.000 586.823.000 112.875.000 13.231.000 -15.702.000
Skattekostnad -28.943.000 -19.860.000 1.838.000 -4.387.000 1.711.000
Årsresultat 125.067.000 566.963.000 114.713.000 8.844.000 -13.991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.629.198.000 1.381.965.000 1.545.290.000 1.576.310.000 1.727.972.000
Sum omløpsmidler 128.029.000 130.984.000 343.408.000 391.171.000 306.912.000
Sum eiendeler 1.757.227.000 1.512.949.000 1.888.698.000 1.967.481.000 2.034.884.000
Sum opptjent egenkapital 955.209.000 830.142.000 317.321.000 163.869.000 -12.061.000
Sum egenkapital 1.085.591.000 960.524.000 447.703.000 294.251.000 118.321.000
Sum langsiktig gjeld 403.827.000 171.399.000 1.289.591.000 1.468.823.000 1.424.444.000
Sum kortsiktig gjeld 267.809.000 381.024.000 151.405.000 204.405.000 492.121.000
Sum gjeld og egenkapital 1.757.227.000 1.512.947.000 1.888.699.000 1.967.479.000 2.034.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.309.000 272.418.000 293.492.000 324.681.000 321.295.000
Andre inntekter 2.789.000 25.338.000 5.909.000 14.929.000 5.996.000
Driftsinntekter 301.098.000 297.756.000 299.401.000 339.610.000 327.291.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -31.752.000 -18.886.000 -38.484.000 -51.207.000 -59.148.000
Avskrivning -150.638.000 -151.941.000 -153.623.000 -156.333.000 -165.272.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.097.000 -20.578.000 -24.713.000 -40.612.000 -38.608.000
Driftskostnader -200.487.000 -191.405.000 -216.820.000 -248.152.000 -263.028.000
Driftsresultat 100.611.000 106.351.000 82.581.000 91.458.000 64.263.000
Finansinntekter 119.521.000 536.977.000 154.003.000 27.259.000 37.443.000
Finanskostnader -66.122.000 -56.505.000 -123.709.000 -105.486.000 -117.408.000
Finans 53.399.000 480.472.000 30.294.000 -78.227.000 -79.965.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.067.000 566.963.000 114.713.000 8.844.000 -13.991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 16.424.000 13.832.000
Sum Immatrielle midler 35.294.000 44.505.000 49.234.000 37.764.000 34.474.000
Fast eiendom 99.243.000 90.062.000 90.771.000 94.978.000 89.343.000
Maskiner anlegg 358.538.000 283.687.000 298.315.000 341.403.000 334.911.000
Driftsløsøre 163.351.000 206.512.000 202.008.000 192.628.000 211.156.000
Sum varige driftsmidler 621.133.000 580.261.000 591.094.000 629.009.000 635.410.000
Sum finansielle anleggsmidler 972.771.000 757.199.000 904.962.000 909.537.000 1.058.088.000
Sum anleggsmidler 1.629.198.000 1.381.965.000 1.545.290.000 1.576.310.000 1.727.972.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 321.000 1.047.000 1.269.000 333.000 410.000
Andre fordringer 14.613.000 3.125.000 12.263.000 11.141.000 14.360.000
Sum investeringer 0 0 0 2.639.000 0
Kasse, bank 0 21.545.000 131.730.000 128.615.000 174.332.000
Sum omløpsmidler 128.029.000 130.984.000 343.408.000 391.171.000 306.912.000
Sum eiendeler 1.757.227.000 1.512.949.000 1.888.698.000 1.967.481.000 2.034.884.000
Sum opptjent egenkapital 955.209.000 830.142.000 317.321.000 163.869.000 -12.061.000
Sum egenkapital 1.085.591.000 960.524.000 447.703.000 294.251.000 118.321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.583.000 69.037.000 72.765.000 80.419.000 85.039.000
Gjeld til kredittinstitutt 190.208.000 333.920.000 70.971.000 168.675.000 458.417.000
Sum langsiktig gjeld 403.827.000 171.399.000 1.289.591.000 1.468.823.000 1.424.444.000
Leverandørgjeld 15.150.000 16.432.000 22.694.000 13.849.000 12.160.000
Betalbar skatt 0 0 6.621.000 5.085.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.205.000 2.353.000 2.377.000 4.024.000 3.959.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.245.000 28.319.000 48.742.000 12.772.000 17.585.000
Sum kortsiktig gjeld 267.809.000 381.024.000 151.405.000 204.405.000 492.121.000
Sum gjeld og egenkapital 1.757.227.000 1.512.947.000 1.888.699.000 1.967.479.000 2.034.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -139.780.000 -250.040.000 192.003.000 186.766.000 -185.209.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 2.3 1.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 2.3 1.9 0.7
Soliditet 61.8 63.5 23.7 1 5.8
Resultatgrad 33.4 35.7 27.6 26.9 19.6
Rentedekningsgrad 1.5 1.9 0.7 0.9 0.9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 3.2 5.7 16.2
Total kapitalrentabilitet 12.5 42.5 12.5 6 5.0
Signatur
12.05.2021
SIGNATUR
OSMUNDSEN ERIK
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex