Norsk Hydro ASA
Juridisk navn:  Norsk Hydro ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22538100
Postboks 980 Skøyen Drammensveien 264 Fax: 22532725
0240 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914778271
Aksjekapital: 2.271.760.107 NOK
Antall ansatte: 390
Etableringsdato: 12/2/1905
Foretakstype: ASA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
252.42%
Resultat  
  
-111.73%
Egenkapital  
  
-4.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 800.000.000 227.000.000 229.000.000 357.000.000 620.000.000
Resultat: -550.000.000 4.688.000.000 1.292.000.000 -491.000.000 8.637.000.000
Egenkapital: 59.005.000.000 61.893.000.000 59.265.000.000 61.080.000.000 64.409.000.000
Regnskap for  Norsk Hydro ASA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 800.000.000 227.000.000 229.000.000 357.000.000 620.000.000
Driftskostnader -1.468.000.000 -908.000.000 -875.000.000 -831.000.000 -637.000.000
Driftsresultat -668.000.000 -681.000.000 -646.000.000 -474.000.000 -17.000.000
Finansinntekter 118.000.000 5.369.000.000 1.938.000.000 -17.000.000 8.654.000.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 118.000.000 5.369.000.000 1.938.000.000 -17.000.000 8.654.000.000
Resultat før skatt -550.000.000 4.688.000.000 1.292.000.000 -491.000.000 8.637.000.000
Skattekostnad 83.000.000 -19.000.000 -277.000.000 308.000.000 477.000.000
Årsresultat -467.000.000 4.669.000.000 1.015.000.000 -183.000.000 9.114.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.272.000.000 78.957.000.000 75.919.000.000 73.806.000.000 73.413.000.000
Sum omløpsmidler 23.150.000.000 14.913.000.000 12.511.000.000 18.072.000.000 17.085.000.000
Sum eiendeler 101.422.000.000 93.870.000.000 88.430.000.000 91.878.000.000 90.498.000.000
Sum opptjent egenkapital 27.650.000.000 30.521.000.000 27.892.000.000 29.738.000.000 33.097.000.000
Sum egenkapital 59.005.000.000 61.893.000.000 59.265.000.000 61.080.000.000 64.409.000.000
Sum langsiktig gjeld 23.186.000.000 15.505.000.000 8.605.000.000 11.324.000.000 5.897.000.000
Sum kortsiktig gjeld 19.231.000.000 16.472.000.000 20.560.000.000 19.474.000.000 20.192.000.000
Sum gjeld og egenkapital 101.422.000.000 93.870.000.000 88.430.000.000 91.878.000.000 90.498.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 789.000.000 227.000.000 232.000.000 316.000.000 316.000.000
Andre inntekter 11.000.000 0 -3.000.000 41.000.000 304.000.000
Driftsinntekter 800.000.000 227.000.000 229.000.000 357.000.000 620.000.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -762.000.000 -739.000.000 -603.000.000 -535.000.000 -436.000.000
Avskrivning -80.000.000 -71.000.000 -21.000.000 -18.000.000 -19.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000.000 -98.000.000 -251.000.000 -278.000.000 -182.000.000
Driftskostnader -1.468.000.000 -908.000.000 -875.000.000 -831.000.000 -637.000.000
Driftsresultat -668.000.000 -681.000.000 -646.000.000 -474.000.000 -17.000.000
Finansinntekter 118.000.000 5.369.000.000 1.938.000.000 -17.000.000 8.654.000.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 118.000.000 5.369.000.000 1.938.000.000 -17.000.000 8.654.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.561.000.000 -2.560.000.000 -2.558.000.000 -3.578.000.000 -2.554.000.000
Årsresultat -467.000.000 4.669.000.000 1.015.000.000 -183.000.000 9.114.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 583.000.000 565.000.000 226.000.000 214.000.000 205.000.000
Sum varige driftsmidler 583.000.000 565.000.000 226.000.000 214.000.000 205.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.689.000.000 78.392.000.000 75.693.000.000 73.592.000.000 73.208.000.000
Sum anleggsmidler 78.272.000.000 78.957.000.000 75.919.000.000 73.806.000.000 73.413.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 72.000.000 253.000.000 62.000.000 40.000.000 86.000.000
Sum investeringer 2.500.000.000 0 0 0 3.350.000.000
Kasse, bank 13.778.000.000 8.355.000.000 2.984.000.000 7.890.000.000 5.442.000.000
Sum omløpsmidler 23.150.000.000 14.913.000.000 12.511.000.000 18.072.000.000 17.085.000.000
Sum eiendeler 101.422.000.000 93.870.000.000 88.430.000.000 91.878.000.000 90.498.000.000
Sum opptjent egenkapital 27.650.000.000 30.521.000.000 27.892.000.000 29.738.000.000 33.097.000.000
Sum egenkapital 59.005.000.000 61.893.000.000 59.265.000.000 61.080.000.000 64.409.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.550.000.000 3.478.000.000 3.373.000.000 3.219.000.000 3.302.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.753.000.000 13.381.000.000 17.422.000.000 15.390.000.000 16.865.000.000
Sum langsiktig gjeld 23.186.000.000 15.505.000.000 8.605.000.000 11.324.000.000 5.897.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -2.561.000.000 -2.560.000.000 -2.558.000.000 -3.578.000.000 -2.554.000.000
Annen kortsiktig gjeld 917.000.000 531.000.000 580.000.000 506.000.000 773.000.000
Sum kortsiktig gjeld 19.231.000.000 16.472.000.000 20.560.000.000 19.474.000.000 20.192.000.000
Sum gjeld og egenkapital 101.422.000.000 93.870.000.000 88.430.000.000 91.878.000.000 90.498.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.919.000.000 -1.559.000.000 -8.049.000.000 -1.402.000.000 -3.107.000.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.6 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.6 0.9 0.8
Soliditet 58.2 65.9 6 66.5 71.2
Resultatgrad -83.5 -282.1 -132.8 -2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.5 5 1.5 -0.5 9.5
Signatur
20.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE, TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER
OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.08.2021
To i fellesskap.
Prokura i fellesskap
Hagen Johnsrud Anne
Prokura i fellesskap
Lindgård Per Christian
Prokura i fellesskap
Talgø Barø Katrine
Prokura i fellesskap
Mccleary Tim John
Prokura i fellesskap
Aasheim Hilde Merete
Prokura i fellesskap
Kildemo Pål
Prokura i fellesskap
Simensen Hanne Karine
Prokura i fellesskap
Midseim Anne-Lene
Prokura i fellesskap
Sæter Ola
Prokura i fellesskap
Mocek Stephan
Prokura i fellesskap
Sommer Annette
Prokura i fellesskap
Winter Karsten
Prokura i fellesskap
Kallevik Eivind
Prokura i fellesskap
Moss Arvid
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex