Norsk Institutt For Vannforskning
Juridisk navn:  Norsk Institutt For Vannforskning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22185100
Økernveien 94 Økernveien 94 Fax:
0579 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 855869942
Aksjekapital: 40.000.000 NOK
Antall ansatte: 313
Etableringsdato: 1/16/1986
Foretakstype: STI
Revisor: Insignis As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.6%
Resultat  
  
-317.49%
Egenkapital  
  
-5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 505.296.000 437.118.000 403.036.000 398.395.000 339.746.000
Resultat: -8.834.000 -2.116.000 13.402.000 30.315.000 8.650.000
Egenkapital: 159.637.000 169.476.000 163.605.000 151.056.000 121.805.000
Regnskap for  Norsk Institutt For Vannforskning
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 505.296.000 437.118.000 403.036.000 398.395.000 339.746.000
Driftskostnader -503.332.000 -452.111.000 -396.497.000 -376.319.000 -329.792.000
Driftsresultat 1.964.000 -14.993.000 6.539.000 22.076.000 9.954.000
Finansinntekter 3.456.000 16.198.000 9.489.000 9.523.000 1.589.000
Finanskostnader -14.254.000 -3.321.000 -2.626.000 -1.284.000 -2.893.000
Finans -10.798.000 12.877.000 6.863.000 8.239.000 -1.304.000
Resultat før skatt -8.834.000 -2.116.000 13.402.000 30.315.000 8.650.000
Skattekostnad -1.005.000 7.987.000 -854.000 -1.063.000 0
Årsresultat -9.839.000 5.871.000 12.548.000 29.252.000 8.650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.115.000 143.788.000 109.053.000 84.329.000 77.496.000
Sum omløpsmidler 253.847.000 217.460.000 219.198.000 213.240.000 171.954.000
Sum eiendeler 379.962.000 361.248.000 328.251.000 297.569.000 249.450.000
Sum opptjent egenkapital 123.605.000 151.056.000 40.000.000
Sum egenkapital 159.637.000 169.476.000 163.605.000 151.056.000 121.805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 220.324.000 191.772.000 164.646.000 146.513.000 127.645.000
Sum gjeld og egenkapital 379.961.000 361.248.000 328.251.000 297.569.000 249.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 505.296.000 437.118.000 403.036.000 398.395.000 339.746.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 505.296.000 437.118.000 403.036.000 398.395.000 339.746.000
Varekostnad -139.609.000 -119.612.000 -105.099.000 -100.381.000 -77.317.000
Lønninger -272.457.000 -248.695.000 -221.247.000 -201.005.000 -186.238.000
Avskrivning -13.701.000 -11.045.000 -9.273.000 -12.121.000 -12.618.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -77.565.000 -72.759.000 -60.878.000 -62.812.000 -53.619.000
Driftskostnader -503.332.000 -452.111.000 -396.497.000 -376.319.000 -329.792.000
Driftsresultat 1.964.000 -14.993.000 6.539.000 22.076.000 9.954.000
Finansinntekter 3.456.000 16.198.000 9.489.000 9.523.000 1.589.000
Finanskostnader -14.254.000 -3.321.000 -2.626.000 -1.284.000 -2.893.000
Finans -10.798.000 12.877.000 6.863.000 8.239.000 -1.304.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -9.839.000 5.871.000 12.548.000 29.252.000 8.650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.419.000 7.997.000 191.000 371.000 552.000
Fast eiendom 3.825.000 4.167.000 4.178.000 5.034.000 4.325.000
Maskiner anlegg 29.943.000 37.846.000 22.193.000 23.008.000 26.256.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 33.768.000 42.013.000 26.371.000 28.042.000 30.581.000
Sum finansielle anleggsmidler 84.928.000 93.778.000 82.491.000 55.916.000 46.363.000
Sum anleggsmidler 126.115.000 143.788.000 109.053.000 84.329.000 77.496.000
Varebeholdning 0 21.781.000
Kundefordringer 25.455.000 28.949.000 23.472.000 30.814.000 29.779.000
Andre fordringer 42.846.000 44.381.000 31.446.000 27.850.000 5.472.000
Sum investeringer 41.949.000 42.884.000 40.306.000 30.881.000 22.082.000
Kasse, bank 141.023.000 97.526.000 121.119.000 122.208.000 88.816.000
Sum omløpsmidler 253.847.000 217.460.000 219.198.000 213.240.000 171.954.000
Sum eiendeler 379.962.000 361.248.000 328.251.000 297.569.000 249.450.000
Sum opptjent egenkapital 123.605.000 151.056.000 40.000.000
Sum egenkapital 159.637.000 169.476.000 163.605.000 151.056.000 121.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 576.000 1.040.000 95.000 260.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 31.838.000 29.173.000 20.945.000 14.297.000 12.433.000
Betalbar skatt 854.000 1.063.000 0
Skyldig offentlige avgifter 26.397.000 25.839.000 26.505.000 27.166.000 22.796.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.513.000 135.720.000 116.247.000 103.727.000 92.266.000
Sum kortsiktig gjeld 220.324.000 191.772.000 164.646.000 146.513.000 127.645.000
Sum gjeld og egenkapital 379.961.000 361.248.000 328.251.000 297.569.000 249.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.523.000 25.688.000 54.552.000 66.727.000 44.309.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 1.5 1.2
Soliditet 42.0 46.9 49.8 50.8 48.8
Resultatgrad 0.4 -3.4 1.6 5.5 2.9
Rentedekningsgrad 0.1 -4.5 2.5 17.2 3.4
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.0 1 1
Total kapitalrentabilitet 1.4 0.3 4.9 10.6 4.6
Signatur
07.09.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.09.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex