Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Kammeropera AS
Juridisk navn:  Norsk Kammeropera AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22443779
c/o Randers-Pehrson Briskebyveien 84B Briskebyveien 84B Fax:
0259 Oslo 259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975798364
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Updated As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
113.43%
Egenkapital  
  
5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.000 0 108.000 41.000 168.000
Resultat: 9.000 -67.000 38.000 -2.000 -159.000
Egenkapital: -146.000 -155.000 -89.000 -127.000 -125.000
Regnskap for  Norsk Kammeropera AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.000 0 108.000 41.000 168.000
Driftskostnader -51.000 -67.000 -69.000 -43.000 -327.000
Driftsresultat 9.000 -67.000 38.000 -2.000 -159.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 -67.000 38.000 -2.000 -159.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -67.000 38.000 -2.000 -159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Sum eiendeler 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Sum opptjent egenkapital -496.000 -505.000 -439.000 -477.000 -475.000
Sum egenkapital -146.000 -155.000 -89.000 -127.000 -125.000
Sum langsiktig gjeld 163.000 171.000 122.000 126.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 28.000 41.000 104.000
Andre inntekter 10.000 0 80.000 0 64.000
Driftsinntekter 60.000 0 108.000 41.000 168.000
Varekostnad -29.000 -16.000 -16.000 -17.000 -257.000
Lønninger -1.000 0 0 -7.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -51.000 -53.000 -19.000 -70.000
Driftskostnader -51.000 -67.000 -69.000 -43.000 -327.000
Driftsresultat 9.000 -67.000 38.000 -2.000 -159.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -67.000 38.000 -2.000 -159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Sum eiendeler 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Sum opptjent egenkapital -496.000 -505.000 -439.000 -477.000 -475.000
Sum egenkapital -146.000 -155.000 -89.000 -127.000 -125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 163.000 171.000 122.000 126.000 133.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 -6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 16.000 34.000 0 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 16.000 33.000 -1.000 8.000
Likviditetsgrad 1 3 0 -0.3
Likviditetsgrad 2 0 3 0 -0.3
Soliditet -858.8 -968.8 -261.8
Resultatgrad 15.0 35.2 -4.9 -94.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.4
Total kapitalrentabilitet 52.9 -418.8 111.8
Signatur
06.04.2016
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex