Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Kjøretøy Kontroll As
Juridisk navn:  Norsk Kjøretøy Kontroll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35522660
Århusvegen 105C Ulefossvegen Fax:
3721 Skien 3730 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 984129033
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/27/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Columbi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.12%
Resultat  
  
62.32%
Egenkapital  
  
-35.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.827.000 1.426.000 1.754.000 1.345.000 1.247.000
Resultat: 112.000 69.000 259.000 37.000 -76.000
Egenkapital: 202.000 312.000 242.000 134.000 97.000
Regnskap for  Norsk Kjøretøy Kontroll As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.827.000 1.426.000 1.754.000 1.345.000 1.247.000
Driftskostnader -1.715.000 -1.353.000 -1.495.000 -1.308.000 -1.323.000
Driftsresultat 112.000 72.000 259.000 38.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans -3.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 112.000 69.000 259.000 37.000 -76.000
Skattekostnad -10.000 0 0 0
Årsresultat 102.000 69.000 259.000 37.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 15.000 19.000 9.000 19.000
Sum omløpsmidler 459.000 590.000 720.000 333.000 227.000
Sum eiendeler 484.000 605.000 739.000 342.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 212.000 142.000 34.000 -3.000
Sum egenkapital 202.000 312.000 242.000 134.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 293.000 497.000 208.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000 605.000 739.000 342.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.665.000 1.266.000 1.596.000 1.191.000 1.096.000
Andre inntekter 163.000 161.000 158.000 154.000 151.000
Driftsinntekter 1.827.000 1.426.000 1.754.000 1.345.000 1.247.000
Varekostnad -32.000 -49.000 -17.000 -11.000 -15.000
Lønninger -893.000 -626.000 -854.000 -751.000 -779.000
Avskrivning -6.000 -4.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -784.000 -674.000 -621.000 -546.000 -529.000
Driftskostnader -1.715.000 -1.353.000 -1.495.000 -1.308.000 -1.323.000
Driftsresultat 112.000 72.000 259.000 38.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans -3.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -212.000 -150.000 0 0
Årsresultat 102.000 69.000 259.000 37.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 15.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 15.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 19.000
Sum anleggsmidler 25.000 15.000 19.000 9.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 53.000 5.000 9.000 11.000
Andre fordringer 2.000 1.000 0 0 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 456.000 536.000 714.000 323.000 197.000
Sum omløpsmidler 459.000 590.000 720.000 333.000 227.000
Sum eiendeler 484.000 605.000 739.000 342.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 212.000 142.000 34.000 -3.000
Sum egenkapital 202.000 312.000 242.000 134.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 36.000 107.000 11.000 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 86.000 149.000 90.000 77.000
Utbytte -212.000 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 171.000 91.000 108.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 293.000 497.000 208.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000 605.000 739.000 342.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 297.000 223.000 125.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.0 1.4 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.0 1.4 1.6 1.5
Soliditet 41.6 51.6 32.7 39.2 39.4
Resultatgrad 6.1 5.0 14.8 2.8 -6.1
Rentedekningsgrad 24.0 3
Gjeldsgrad 1.4 0.9 2.1 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 23.1 11.9 3 11.1 -30.5
Signatur
06.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex