Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Lagerstandard AS
Juridisk navn:  Norsk Lagerstandard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55925700
Hamrevegen 10 Hamrevegen 10 Fax: 55925709
5229 Kalandseidet 5229 Kalandseidet
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 935103762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/15/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.57%
Resultat  
  
-5.47%
Egenkapital  
  
4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.538.000 8.905.000 7.789.000 10.917.000 8.606.000
Resultat: 518.000 548.000 508.000 996.000 -322.000
Egenkapital: 2.688.000 2.584.000 2.456.000 2.456.000 2.121.000
Regnskap for  Norsk Lagerstandard AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.538.000 8.905.000 7.789.000 10.917.000 8.606.000
Driftskostnader -11.001.000 -8.369.000 -7.288.000 -9.898.000 -8.930.000
Driftsresultat 536.000 536.000 501.000 1.018.000 -324.000
Finansinntekter 1.000 17.000 15.000 1.000 23.000
Finanskostnader -18.000 -5.000 -9.000 -23.000 -21.000
Finans -17.000 12.000 6.000 -22.000 2.000
Resultat før skatt 518.000 548.000 508.000 996.000 -322.000
Skattekostnad -114.000 -121.000 -108.000 -231.000 85.000
Årsresultat 404.000 427.000 400.000 765.000 -236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.872.000 1.625.000 1.613.000 1.731.000 1.789.000
Sum omløpsmidler 4.502.000 2.825.000 2.694.000 4.045.000 2.978.000
Sum eiendeler 6.374.000 4.450.000 4.307.000 5.776.000 4.767.000
Sum opptjent egenkapital 2.588.000 2.484.000 2.356.000 2.356.000 2.021.000
Sum egenkapital 2.688.000 2.584.000 2.456.000 2.456.000 2.121.000
Sum langsiktig gjeld 362.000 197.000 197.000 282.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 1.669.000 1.654.000 3.037.000 2.320.000
Sum gjeld og egenkapital 6.374.000 4.450.000 4.307.000 5.775.000 4.767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.408.000 8.905.000 7.748.000 10.917.000 8.606.000
Andre inntekter 130.000 0 41.000 0 0
Driftsinntekter 11.538.000 8.905.000 7.789.000 10.917.000 8.606.000
Varekostnad -8.274.000 -5.462.000 -4.400.000 -6.504.000 -5.351.000
Lønninger -2.003.000 -2.170.000 -2.205.000 -2.566.000 -2.731.000
Avskrivning -54.000 -15.000 -17.000 -59.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -722.000 -666.000 -769.000 -740.000
Driftskostnader -11.001.000 -8.369.000 -7.288.000 -9.898.000 -8.930.000
Driftsresultat 536.000 536.000 501.000 1.018.000 -324.000
Finansinntekter 1.000 17.000 15.000 1.000 23.000
Finanskostnader -18.000 -5.000 -9.000 -23.000 -21.000
Finans -17.000 12.000 6.000 -22.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -400.000 -430.000 0
Årsresultat 404.000 427.000 400.000 765.000 -236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.588.000 1.601.000 1.613.000 1.625.000 1.637.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 283.000 24.000 0 105.000 152.000
Sum varige driftsmidler 1.872.000 1.625.000 1.613.000 1.731.000 1.789.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.872.000 1.625.000 1.613.000 1.731.000 1.789.000
Varebeholdning 677.000 637.000 541.000 445.000 512.000
Kundefordringer 3.300.000 1.148.000 849.000 2.844.000 1.950.000
Andre fordringer 0 0 0 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 525.000 1.040.000 1.304.000 756.000 478.000
Sum omløpsmidler 4.502.000 2.825.000 2.694.000 4.045.000 2.978.000
Sum eiendeler 6.374.000 4.450.000 4.307.000 5.776.000 4.767.000
Sum opptjent egenkapital 2.588.000 2.484.000 2.356.000 2.356.000 2.021.000
Sum egenkapital 2.688.000 2.584.000 2.456.000 2.456.000 2.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 233.000 197.000 197.000 194.000 125.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 362.000 197.000 197.000 282.000 326.000
Leverandørgjeld 1.709.000 235.000 115.000 1.402.000 1.161.000
Betalbar skatt 79.000 120.000 105.000 161.000 0
Skyldig offentlige avgifter 504.000 281.000 206.000 264.000 140.000
Utbytte -300.000 -300.000 -400.000 -430.000 0
Annen kortsiktig gjeld 732.000 733.000 829.000 780.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 1.669.000 1.654.000 3.037.000 2.320.000
Sum gjeld og egenkapital 6.374.000 4.450.000 4.307.000 5.775.000 4.767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.178.000 1.156.000 1.040.000 1.008.000 658.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1
Soliditet 42.2 58.1 5 42.5 44.5
Resultatgrad 4.6 6 6.4 9.3 -3.8
Rentedekningsgrad 29.8 107.2 55.7 44.3 -15.4
Gjeldsgrad 1.4 0.7 0.8 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.4 12.4 1 17.6 -6.3
Signatur
08.05.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex