Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Juridisk navn:  Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51789180
Postvegen 213 Postvegen 213 Fax: 51789181
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 870543492
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/3/1958 1
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: jæren forsøksring
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4.19%
Resultat  
  
-64.69%
Egenkapital  
  
3.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.598.000 23.609.000 24.357.000 23.396.000 22.678.000
Resultat: 731.000 2.070.000 1.412.000 1.420.000 1.892.000
Egenkapital: 23.593.000 22.862.000 20.792.000 19.380.000 17.961.000
Regnskap for  Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.598.000 23.609.000 24.357.000 23.396.000 22.678.000
Driftskostnader -24.269.000 -21.916.000 -23.505.000 -22.211.000 -21.005.000
Driftsresultat 329.000 1.692.000 853.000 1.184.000 1.673.000
Finansinntekter 402.000 377.000 571.000 235.000 219.000
Finanskostnader -12.000 0 0
Finans 402.000 377.000 559.000 235.000 219.000
Resultat før skatt 731.000 2.070.000 1.412.000 1.420.000 1.892.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 731.000 2.070.000 1.412.000 1.420.000 1.892.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.570.000 704.000 633.000 758.000 886.000
Sum omløpsmidler 24.614.000 26.611.000 24.271.000 25.300.000 23.727.000
Sum eiendeler 28.184.000 27.315.000 24.904.000 26.058.000 24.613.000
Sum opptjent egenkapital 22.594.000 21.863.000 19.793.000 18.381.000 16.962.000
Sum egenkapital 23.593.000 22.862.000 20.792.000 19.380.000 17.961.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.591.000 4.453.000 4.111.000 6.678.000 6.652.000
Sum gjeld og egenkapital 28.184.000 27.315.000 24.903.000 26.058.000 24.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.877.000 15.187.000 13.893.000 13.404.000 12.958.000
Andre inntekter 8.721.000 8.422.000 10.464.000 9.991.000 9.720.000
Driftsinntekter 24.598.000 23.609.000 24.357.000 23.396.000 22.678.000
Varekostnad -1.451.000 -1.711.000 -1.359.000 -792.000 -975.000
Lønninger -18.174.000 -15.845.000 -16.841.000 -16.077.000 -15.300.000
Avskrivning -105.000 -126.000 -126.000 -127.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.539.000 -4.234.000 -5.179.000 -5.215.000 -4.687.000
Driftskostnader -24.269.000 -21.916.000 -23.505.000 -22.211.000 -21.005.000
Driftsresultat 329.000 1.692.000 853.000 1.184.000 1.673.000
Finansinntekter 402.000 377.000 571.000 235.000 219.000
Finanskostnader -12.000 0 0
Finans 402.000 377.000 559.000 235.000 219.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 731.000 2.070.000 1.412.000 1.420.000 1.892.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.213.000 394.000 344.000 461.000 578.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 78.000 57.000 65.000 75.000
Sum varige driftsmidler 3.338.000 472.000 401.000 526.000 654.000
Sum finansielle anleggsmidler 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000
Sum anleggsmidler 3.570.000 704.000 633.000 758.000 886.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 602.000 1.004.000 1.007.000 726.000 1.743.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 1.122.000 921.000 818.000 650.000 670.000
Kasse, bank 22.891.000 24.685.000 22.446.000 23.925.000 21.313.000
Sum omløpsmidler 24.614.000 26.611.000 24.271.000 25.300.000 23.727.000
Sum eiendeler 28.184.000 27.315.000 24.904.000 26.058.000 24.613.000
Sum opptjent egenkapital 22.594.000 21.863.000 19.793.000 18.381.000 16.962.000
Sum egenkapital 23.593.000 22.862.000 20.792.000 19.380.000 17.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 642.000 832.000 236.000 211.000 195.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.089.000 1.090.000 979.000 3.804.000 3.635.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.860.000 2.531.000 2.897.000 2.663.000 2.822.000
Sum kortsiktig gjeld 4.591.000 4.453.000 4.111.000 6.678.000 6.652.000
Sum gjeld og egenkapital 28.184.000 27.315.000 24.903.000 26.058.000 24.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.023.000 22.158.000 20.160.000 18.622.000 17.075.000
Likviditetsgrad 1 5.4 6.0 5.9 3.8 3.6
Likviditetsgrad 2 5.4 6.0 5.9 3.8 3.6
Soliditet 83.7 83.7 83.5 74.4 7
Resultatgrad 1.3 7.2 3.5 5.1 7.4
Rentedekningsgrad 71.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.6 7.6 5.7 5.4 7.7
Signatur
08.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex