Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Sa
Juridisk navn:  Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97704500
Innocamp Skolegata 22 Namsengata 4 Fax: 74331743
7713 Steinkjer 7863 Overhalla
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 970406999
Aksjekapital: 242.000 NOK
Antall ansatte: 72
Etableringsdato: 5/2/1988 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: grong regnskapslag ba
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.42%
Resultat  
  
59.07%
Egenkapital  
  
16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.867.000 47.800.000 45.848.000 46.517.000 21.209.000
Resultat: 3.463.000 2.177.000 708.000 34.000 -767.000
Egenkapital: 19.351.000 16.682.000 15.009.000 14.524.000 7.267.000
Regnskap for  Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.867.000 47.800.000 45.848.000 46.517.000 21.209.000
Driftskostnader -47.586.000 -45.904.000 -45.283.000 -46.535.000 -22.078.000
Driftsresultat 3.282.000 1.896.000 565.000 -18.000 -869.000
Finansinntekter 199.000 285.000 150.000 70.000 120.000
Finanskostnader -18.000 -5.000 -6.000 -16.000 -18.000
Finans 181.000 280.000 144.000 54.000 102.000
Resultat før skatt 3.463.000 2.177.000 708.000 34.000 -767.000
Skattekostnad -793.000 -504.000 -223.000 -31.000 117.000
Årsresultat 2.669.000 1.673.000 486.000 3.000 -650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 751.000 386.000 570.000 810.000 953.000
Sum omløpsmidler 29.561.000 24.206.000 23.073.000 22.536.000 11.976.000
Sum eiendeler 30.312.000 24.592.000 23.643.000 23.346.000 12.929.000
Sum opptjent egenkapital 19.109.000 16.440.000 14.767.000 14.282.000 7.026.000
Sum egenkapital 19.351.000 16.682.000 15.009.000 14.524.000 7.267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 10.961.000 7.910.000 8.634.000 8.823.000 5.650.000
Sum gjeld og egenkapital 30.312.000 24.592.000 23.643.000 23.347.000 12.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.638.000 38.012.000 36.108.000 35.424.000 16.739.000
Andre inntekter 10.229.000 9.787.000 9.741.000 11.094.000 4.470.000
Driftsinntekter 50.867.000 47.800.000 45.848.000 46.517.000 21.209.000
Varekostnad -2.992.000 -3.841.000 -4.261.000 -3.542.000 -2.218.000
Lønninger -34.687.000 -33.318.000 -30.693.000 -32.312.000 -14.287.000
Avskrivning -84.000 -64.000 -61.000 -92.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.823.000 -8.681.000 -10.268.000 -10.589.000 -5.537.000
Driftskostnader -47.586.000 -45.904.000 -45.283.000 -46.535.000 -22.078.000
Driftsresultat 3.282.000 1.896.000 565.000 -18.000 -869.000
Finansinntekter 199.000 285.000 150.000 70.000 120.000
Finanskostnader -18.000 -5.000 -6.000 -16.000 -18.000
Finans 181.000 280.000 144.000 54.000 102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.669.000 1.673.000 486.000 3.000 -650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 135.000 133.000 350.000 529.000 560.000
Fast eiendom 42.000 47.000 52.000 57.000 61.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 148.000 110.000 166.000 83.000
Sum varige driftsmidler 208.000 194.000 161.000 223.000 145.000
Sum finansielle anleggsmidler 409.000 59.000 59.000 59.000 248.000
Sum anleggsmidler 751.000 386.000 570.000 810.000 953.000
Varebeholdning 14.000 14.000 14.000 6.000 0
Kundefordringer 10.193.000 7.685.000 10.911.000 14.182.000 872.000
Andre fordringer 634.000 109.000 0 556.000 3.499.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.719.000 16.398.000 12.148.000 7.791.000 7.605.000
Sum omløpsmidler 29.561.000 24.206.000 23.073.000 22.536.000 11.976.000
Sum eiendeler 30.312.000 24.592.000 23.643.000 23.346.000 12.929.000
Sum opptjent egenkapital 19.109.000 16.440.000 14.767.000 14.282.000 7.026.000
Sum egenkapital 19.351.000 16.682.000 15.009.000 14.524.000 7.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000
Leverandørgjeld 1.701.000 1.206.000 1.924.000 1.487.000 1.471.000
Betalbar skatt 795.000 287.000 22.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.504.000 2.857.000 3.276.000 2.971.000 1.859.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.961.000 3.560.000 3.412.000 4.365.000 2.321.000
Sum kortsiktig gjeld 10.961.000 7.910.000 8.634.000 8.823.000 5.650.000
Sum gjeld og egenkapital 30.312.000 24.592.000 23.643.000 23.347.000 12.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.600.000 16.296.000 14.439.000 13.713.000 6.326.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.1 2.7 2.6 2.1
Likviditetsgrad 2 2.7 3.1 2.7 2.6 2.1
Soliditet 63.8 67.8 63.5 62.2 56.2
Resultatgrad 6.5 4 1.2 -4.1
Rentedekningsgrad 182.3 379.2 94.2 -1.1 -48.3
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 11.5 8.9 3 0.2 -5.8
Signatur
29.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex