Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Lydproduksjon AS
Juridisk navn:  Norsk Lydproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 88008818
Priorveien 6A Priorveien 6A Fax: 88008818
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965885862
Aksjekapital: 150.360 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.1%
Resultat  
  
-376.92%
Egenkapital  
  
-63.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 427.000 951.000 1.521.000 1.566.000 713.000
Resultat: -186.000 -39.000 93.000 241.000 -137.000
Egenkapital: 105.000 291.000 325.000 253.000 35.000
Regnskap for  Norsk Lydproduksjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 427.000 951.000 1.521.000 1.566.000 713.000
Driftskostnader -612.000 -950.000 -1.427.000 -1.325.000 -852.000
Driftsresultat -185.000 -38.000 95.000 241.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Resultat før skatt -186.000 -39.000 93.000 241.000 -137.000
Skattekostnad 5.000 -21.000 -22.000 0
Årsresultat -186.000 -34.000 72.000 219.000 -137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 146.000 184.000 204.000 90.000
Sum omløpsmidler 232.000 367.000 510.000 402.000 125.000
Sum eiendeler 369.000 513.000 694.000 606.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 141.000 175.000 103.000 -116.000
Sum egenkapital 105.000 291.000 325.000 253.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 221.000 368.000 353.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 369.000 512.000 693.000 606.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 782.000 1.521.000 1.563.000 713.000
Andre inntekter 366.000 169.000 0 3.000 0
Driftsinntekter 427.000 951.000 1.521.000 1.566.000 713.000
Varekostnad -9.000 -70.000 -55.000 -52.000 -57.000
Lønninger -115.000 -233.000 -541.000 -499.000 -261.000
Avskrivning -29.000 0 -34.000 -27.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -647.000 -797.000 -747.000 -503.000
Driftskostnader -612.000 -950.000 -1.427.000 -1.325.000 -852.000
Driftsresultat -185.000 -38.000 95.000 241.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -186.000 -34.000 72.000 219.000 -137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 30.000 68.000 87.000 14.000
Sum varige driftsmidler 21.000 30.000 68.000 87.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 116.000 116.000 116.000 76.000
Sum anleggsmidler 137.000 146.000 184.000 204.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 65.000 424.000 170.000 98.000
Andre fordringer 13.000 15.000 2.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 286.000 84.000 218.000 16.000
Sum omløpsmidler 232.000 367.000 510.000 402.000 125.000
Sum eiendeler 369.000 513.000 694.000 606.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 141.000 175.000 103.000 -116.000
Sum egenkapital 105.000 291.000 325.000 253.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 12.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 21.000 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 19.000 175.000 154.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 190.000 169.000 176.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 221.000 368.000 353.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 369.000 512.000 693.000 606.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000 146.000 142.000 49.000 -55.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.7 1.4 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.7 1.4 1.1 0.7
Soliditet 28.5 56.8 46.9 41.7 16.3
Resultatgrad -43.3 6.2 15.4 -19.4
Rentedekningsgrad -185.0 9
Gjeldsgrad 2.5 0.8 1.1 1.4 5.1
Total kapitalrentabilitet -50.1 -7.4 13.7 39.8 -62.8
Signatur
30.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2021
Prokura hver for seg
Rian Terje Anders
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex