Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Moteforum AS
Juridisk navn:  Norsk Moteforum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23001500
c/o SpareBank 1 Forsikring AS Postboks 340 Sentrum Torggata 2 Fax: 23001842
0101 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977363004
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.64%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.342.000 1.670.000 1.407.000 1.420.000 4.561.000
Resultat: 0 0 0 0 -12.000
Egenkapital: 416.000 417.000 420.000 420.000 425.000
Regnskap for  Norsk Moteforum AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.342.000 1.670.000 1.407.000 1.420.000 4.561.000
Driftskostnader -1.342.000 -1.679.000 -1.409.000 -1.416.000 -4.562.000
Driftsresultat -9.000 -1.000 4.000 -1.000
Finansinntekter 8.000 19.000 13.000 7.000 13.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -11.000 -11.000 -24.000
Finans 9.000 2.000 -4.000 -11.000
Resultat før skatt 0 0 0 -12.000
Skattekostnad -1.000 -3.000 0 -5.000 -9.000
Årsresultat -1.000 -3.000 0 -5.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 102.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 409.000 637.000 919.000 680.000 654.000
Sum eiendeler 513.000 739.000 919.000 680.000 654.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 317.000 320.000 320.000 325.000
Sum egenkapital 416.000 417.000 420.000 420.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 319.000 499.000 260.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 739.000 919.000 680.000 654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 0 0 0
Andre inntekter 1.342.000 1.648.000 1.407.000 1.420.000 4.561.000
Driftsinntekter 1.342.000 1.670.000 1.407.000 1.420.000 4.561.000
Varekostnad -6.000 0 0 0
Lønninger -95.000 -131.000 -77.000 -78.000 -1.995.000
Avskrivning -26.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.221.000 -1.540.000 -1.332.000 -1.338.000 -2.567.000
Driftskostnader -1.342.000 -1.679.000 -1.409.000 -1.416.000 -4.562.000
Driftsresultat -9.000 -1.000 4.000 -1.000
Finansinntekter 8.000 19.000 13.000 7.000 13.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -11.000 -11.000 -24.000
Finans 9.000 2.000 -4.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -3.000 0 -5.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 102.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 104.000 102.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.000 102.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 4.000 0 2.000 47.000
Andre fordringer 44.000 61.000 56.000 19.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 337.000 572.000 864.000 659.000 572.000
Sum omløpsmidler 409.000 637.000 919.000 680.000 654.000
Sum eiendeler 513.000 739.000 919.000 680.000 654.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 317.000 320.000 320.000 325.000
Sum egenkapital 416.000 417.000 420.000 420.000 425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 107.000 95.000 15.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 5.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 212.000 405.000 239.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 319.000 499.000 260.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 739.000 919.000 680.000 654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 318.000 420.000 420.000 425.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2 1.8 2.6 2.9
Likviditetsgrad 2 4.3 2 1.8 2.6 2.9
Soliditet 80.9 56.4 45.7 61.8 6
Resultatgrad -0.5 -0.1 0.3
Rentedekningsgrad -0.9 -0.1 0.4
Gjeldsgrad 0.2 0.8 1.2 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.6 1.4 1.3 1.6 1.8
Signatur
10.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex