Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Nevrologisk Forening
Juridisk navn:  Norsk Nevrologisk Forening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46453623
c/o Ida Bakke Isbjørnveien 39 c/o Ida Bakke Isbjørnveien 39 Fax:
8029 Bodø 8029 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 990650136
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/29/1920
Foretakstype: FLI
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Ks Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.05%
Resultat  
  
18.63%
Egenkapital  
  
-3.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.335.000 1.283.000 1.330.000 1.429.000
Resultat: -83.000 -102.000 -111.000 253.000
Egenkapital: 2.317.000 2.400.000 2.502.000 0
Regnskap for  Norsk Nevrologisk Forening
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.335.000 1.283.000 1.330.000 1.429.000
Driftskostnader -1.418.000 -1.384.000 -1.440.000 -1.201.000
Driftsresultat -83.000 -101.000 -110.000 228.000
Finansinntekter 0 0 0 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 25.000
Resultat før skatt -83.000 -102.000 -111.000 253.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -102.000 0 253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.478.000 2.605.000 2.692.000 0
Sum eiendeler 2.478.000 2.605.000 2.692.000 0
Sum opptjent egenkapital 2.317.000 0 0 0
Sum egenkapital 2.317.000 2.400.000 2.502.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 205.000 190.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.478.000 2.605.000 2.692.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 464.000 453.000 439.000 998.000
Andre inntekter 871.000 830.000 891.000 431.000
Driftsinntekter 1.335.000 1.283.000 1.330.000 1.429.000
Varekostnad 0 0 0 -1.037.000
Lønninger 0 0 0 -120.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.418.000 -1.384.000 -1.440.000 -44.000
Driftskostnader -1.418.000 -1.384.000 -1.440.000 -1.201.000
Driftsresultat -83.000 -101.000 -110.000 228.000
Finansinntekter 0 0 0 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -102.000 0 253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 83.000 0 36.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.396.000 2.605.000 2.656.000 0
Sum omløpsmidler 2.478.000 2.605.000 2.692.000 0
Sum eiendeler 2.478.000 2.605.000 2.692.000 0
Sum opptjent egenkapital 2.317.000 0 0 0
Sum egenkapital 2.317.000 2.400.000 2.502.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 40.000 37.000 0
Betalbar skatt 16.000 117.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 129.000 13.000 146.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 35.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 205.000 190.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.478.000 2.605.000 2.692.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.317.000 2.400.000 2.502.000 0
Likviditetsgrad 1 15.4 12.7 14.2
Likviditetsgrad 2 15.4 12.7 14.2 0
Soliditet 93.5 92.1 92.9
Resultatgrad -6.2 -7.9 -8.3 1
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.3 -3.9 -4.1
Prokurister
11.03.2021
Daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex