Norsk Raffineringsverk Prosessrådgivning As
Juridisk navn:  Norsk Raffineringsverk Prosessrådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23378780
c/o John Oscar Pande Kvartsvegen 11 c/o John Oscar Pande Kvartsvegen 11 Fax:
3931 Porsgrunn 3931 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 914791278
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/1926 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.07%
Resultat  
  
-83.12%
Egenkapital  
  
-7.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.000 29.000 44.000 185.000 18.000
Resultat: -141.000 -77.000 -63.000 22.000 -136.000
Egenkapital: 1.734.000 1.875.000 1.953.000 2.015.000 2.034.000
Regnskap for  Norsk Raffineringsverk Prosessrådgivning As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.000 29.000 44.000 185.000 18.000
Driftskostnader -212.000 -159.000 -165.000 -208.000 -177.000
Driftsresultat -201.000 -129.000 -121.000 -23.000 -159.000
Finansinntekter 59.000 52.000 59.000 45.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 59.000 52.000 59.000 45.000 22.000
Resultat før skatt -141.000 -77.000 -63.000 22.000 -136.000
Skattekostnad 0 0 -40.000 0
Årsresultat -141.000 -77.000 -63.000 -18.000 -136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 116.000 116.000 75.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.676.000 1.769.000 1.849.000 2.020.000 1.962.000
Sum eiendeler 1.738.000 1.885.000 1.965.000 2.095.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital 1.629.000 1.770.000 1.848.000 1.910.000 1.929.000
Sum egenkapital 1.734.000 1.875.000 1.953.000 2.015.000 2.034.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 10.000 12.000 80.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.738.000 1.885.000 1.965.000 2.095.000 2.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 11.000 29.000 44.000 185.000 18.000
Driftsinntekter 11.000 29.000 44.000 185.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -159.000 -165.000 -208.000 -177.000
Driftskostnader -212.000 -159.000 -165.000 -208.000 -177.000
Driftsresultat -201.000 -129.000 -121.000 -23.000 -159.000
Finansinntekter 59.000 52.000 59.000 45.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 59.000 52.000 59.000 45.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -141.000 -77.000 -63.000 -18.000 -136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 116.000 116.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 62.000 116.000 116.000 75.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 0 34.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.666.000 1.769.000 1.849.000 1.985.000 1.962.000
Sum omløpsmidler 1.676.000 1.769.000 1.849.000 2.020.000 1.962.000
Sum eiendeler 1.738.000 1.885.000 1.965.000 2.095.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital 1.629.000 1.770.000 1.848.000 1.910.000 1.929.000
Sum egenkapital 1.734.000 1.875.000 1.953.000 2.015.000 2.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 40.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 41.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 8.000 9.000 -2.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 10.000 12.000 80.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.738.000 1.885.000 1.965.000 2.095.000 2.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.672.000 1.759.000 1.837.000 1.940.000 1.958.000
Likviditetsgrad 1 419.0 176.9 154.1 25.3 490.5
Likviditetsgrad 2 419.0 176.9 154.1 25.3 490.5
Soliditet 99.8 99.5 99.4 96.2 99.8
Resultatgrad -1.827.3 -444.8 -12.4 -883.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -8.2 -4.1 -3.2 1.1 -6.7
Signatur
11.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex