Norsk Regnskapsstiftelse
Juridisk navn:  Norsk Regnskapsstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23365200
Postboks 2914 Solli Henrik Ibsens Gate 100 Fax:
0230 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975550753
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
78.97%
Egenkapital  
  
-13.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 161.000 0 9.000 9.000 13.000
Resultat: -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 -920.000
Egenkapital: 265.000 307.000 502.000 716.000 1.443.000
Regnskap for  Norsk Regnskapsstiftelse
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 161.000 9.000 9.000 13.000
Driftskostnader -202.000 -198.000 -223.000 -736.000 -933.000
Driftsresultat -41.000 -198.000 -214.000 -727.000 -920.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0
Resultat før skatt -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 -920.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum eiendeler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0 491.000 1.218.000
Sum egenkapital 265.000 307.000 502.000 716.000 1.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 18.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 308.000 502.000 734.000 1.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.000 0 0 0
Andre inntekter 1.000 9.000 9.000 13.000
Driftsinntekter 161.000 9.000 9.000 13.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -198.000 -223.000 -736.000 -933.000
Driftskostnader -202.000 -198.000 -223.000 -736.000 -933.000
Driftsresultat -41.000 -198.000 -214.000 -727.000 -920.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 20.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 252.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum omløpsmidler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum eiendeler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0 491.000 1.218.000
Sum egenkapital 265.000 307.000 502.000 716.000 1.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 18.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 18.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 308.000 502.000 734.000 1.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 306.000 502.000 715.000 1.443.000
Likviditetsgrad 1 45.3 307.0 40.7 161.3
Likviditetsgrad 2 45.3 307.0 0 40.7 161.3
Soliditet 97.8 99.7 1 97.5 99.4
Resultatgrad -25.5 -2377.8 -8077.8 -7076.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -15.1 -63.6 -42.6 -63.4
Signatur
23.11.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex