Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Sau Og Geit
Juridisk navn:  Norsk Sau Og Geit
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95096060
Postboks 104 Moerveien 2A Fax: 64941704
1431 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 970134808
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 3/12/1947
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.26%
Resultat  
  
26.12%
Egenkapital  
  
5.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.575.000 37.724.000 39.237.000 37.187.000 36.478.000
Resultat: 1.743.000 1.382.000 1.492.000 2.639.000 64.000
Egenkapital: 35.033.000 33.290.000 31.908.000 30.416.000 27.777.000
Regnskap for  Norsk Sau Og Geit
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.575.000 37.724.000 39.237.000 37.187.000 36.478.000
Driftskostnader -38.105.000 -37.256.000 -38.951.000 -34.988.000 -36.962.000
Driftsresultat 471.000 469.000 286.000 2.198.000 -484.000
Finansinntekter 1.278.000 925.000 1.206.000 441.000 550.000
Finanskostnader -5.000 -12.000 -1.000 0 -1.000
Finans 1.273.000 913.000 1.205.000 441.000 549.000
Resultat før skatt 1.743.000 1.382.000 1.492.000 2.639.000 64.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.743.000 1.382.000 1.492.000 2.639.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.652.000 8.618.000 8.993.000 9.419.000 9.887.000
Sum omløpsmidler 39.325.000 38.013.000 35.172.000 33.235.000 32.389.000
Sum eiendeler 47.977.000 46.631.000 44.165.000 42.654.000 42.276.000
Sum opptjent egenkapital 35.033.000 33.290.000 20.112.000 19.812.000 20.035.000
Sum egenkapital 35.033.000 33.290.000 31.908.000 30.416.000 27.777.000
Sum langsiktig gjeld 206.000 217.000 238.000 238.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 12.738.000 13.124.000 12.020.000 12.000.000 14.250.000
Sum gjeld og egenkapital 47.977.000 46.631.000 32.370.000 32.050.000 34.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.575.000 37.724.000 39.237.000 37.187.000 36.478.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.575.000 37.724.000 39.237.000 37.187.000 36.478.000
Varekostnad -14.254.000 -14.059.000 -10.071.000 -9.464.000 -9.823.000
Lønninger -13.246.000 -13.084.000 -12.399.000 -12.692.000 -13.001.000
Avskrivning -253.000 -426.000 -426.000 -467.000 -489.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.352.000 -9.687.000 -16.055.000 -12.365.000 -13.649.000
Driftskostnader -38.105.000 -37.256.000 -38.951.000 -34.988.000 -36.962.000
Driftsresultat 471.000 469.000 286.000 2.198.000 -484.000
Finansinntekter 1.278.000 925.000 1.206.000 441.000 550.000
Finanskostnader -5.000 -12.000 -1.000 0 -1.000
Finans 1.273.000 913.000 1.205.000 441.000 549.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.743.000 1.382.000 1.492.000 2.639.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.283.000 8.536.000 8.788.000 9.041.000 9.294.000
Maskiner anlegg 287.000 0 0 0 42.000
Driftsløsøre 0 0 173.000 346.000 519.000
Sum varige driftsmidler 8.570.000 8.536.000 8.961.000 9.387.000 9.855.000
Sum finansielle anleggsmidler 82.000 82.000 32.000 32.000 32.000
Sum anleggsmidler 8.652.000 8.618.000 8.993.000 9.419.000 9.887.000
Varebeholdning 709.000 754.000 909.000 625.000 556.000
Kundefordringer 5.995.000 5.504.000 2.780.000 3.235.000 2.854.000
Andre fordringer 1.496.000 1.645.000 2.360.000 956.000 894.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.125.000 30.111.000 29.123.000 28.419.000 28.086.000
Sum omløpsmidler 39.325.000 38.013.000 35.172.000 33.235.000 32.389.000
Sum eiendeler 47.977.000 46.631.000 44.165.000 42.654.000 42.276.000
Sum opptjent egenkapital 35.033.000 33.290.000 20.112.000 19.812.000 20.035.000
Sum egenkapital 35.033.000 33.290.000 31.908.000 30.416.000 27.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 132.000 143.000 164.000 164.000 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 206.000 217.000 238.000 238.000 249.000
Leverandørgjeld 1.317.000 612.000 872.000 677.000 2.083.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.173.000 2.394.000 2.150.000 2.235.000 2.246.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.248.000 10.117.000 8.998.000 9.088.000 9.922.000
Sum kortsiktig gjeld 12.738.000 13.124.000 12.020.000 12.000.000 14.250.000
Sum gjeld og egenkapital 47.977.000 46.631.000 32.370.000 32.050.000 34.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.587.000 24.889.000 23.152.000 21.235.000 18.139.000
Likviditetsgrad 1 3 2.9 2.9 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 3 2.8 2.9 2.7 2.3
Soliditet 7 71.4 72.2 71.3 65.7
Resultatgrad 1.2 1.2 0.7 5.9 -1.3
Rentedekningsgrad 94.2 39.1 2 66.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.6 3 3.4 6.2 0.2
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex