Norsk Stål As
Juridisk navn:  Norsk Stål As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66842800
Postboks 123 Birkedalsveien 65 Fax: 66842850
1378 Nesbru 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 959493715
Aksjekapital: 63.500.000 NOK
Antall ansatte: 285
Etableringsdato: 12/5/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.49%
Resultat  
  
337.71%
Egenkapital  
  
25.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.141.412.000 1.628.585.000 2.063.854.000 1.860.621.000 1.740.475.000
Resultat: 258.991.000 59.170.000 70.467.000 71.212.000 32.626.000
Egenkapital: 505.395.000 403.402.000 382.305.000 352.390.000 333.020.000
Regnskap for  Norsk Stål As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.141.412.000 1.628.585.000 2.063.854.000 1.860.621.000 1.740.475.000
Driftskostnader -1.881.733.000 -1.567.929.000 -1.990.381.000 -1.786.222.000 -1.704.644.000
Driftsresultat 259.678.000 60.655.000 73.473.000 74.398.000 35.832.000
Finansinntekter 549.000 591.000 886.000 1.236.000 1.384.000
Finanskostnader -1.237.000 -2.077.000 -3.892.000 -4.422.000 -4.589.000
Finans -688.000 -1.486.000 -3.006.000 -3.186.000 -3.205.000
Resultat før skatt 258.991.000 59.170.000 70.467.000 71.212.000 32.626.000
Skattekostnad -56.998.000 -13.073.000 -15.551.000 -16.292.000 -8.670.000
Årsresultat 201.993.000 46.096.000 54.915.000 54.920.000 23.956.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.069.000 133.712.000 145.065.000 142.111.000 141.731.000
Sum omløpsmidler 881.359.000 547.648.000 596.059.000 674.810.000 641.052.000
Sum eiendeler 1.004.428.000 681.360.000 741.124.000 816.921.000 782.783.000
Sum opptjent egenkapital 424.783.000 322.790.000 301.693.000 271.778.000 233.408.000
Sum egenkapital 505.395.000 403.402.000 382.305.000 352.390.000 333.020.000
Sum langsiktig gjeld 12.103.000 12.361.000 14.019.000 15.215.000 9.901.000
Sum kortsiktig gjeld 486.930.000 265.598.000 344.800.000 449.316.000 439.862.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.428.000 681.361.000 741.124.000 816.921.000 782.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.140.446.000 1.627.828.000 2.062.874.000 1.859.376.000 1.739.369.000
Andre inntekter 965.000 757.000 979.000 1.245.000 1.106.000
Driftsinntekter 2.141.412.000 1.628.585.000 2.063.854.000 1.860.621.000 1.740.475.000
Varekostnad -1.436.565.000 -1.158.949.000 -1.539.183.000 -1.365.825.000 -1.283.926.000
Lønninger -192.727.000 -174.692.000 -196.209.000 -188.156.000 -183.379.000
Avskrivning -25.818.000 -20.355.000 -18.243.000 -16.282.000 -14.667.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -226.623.000 -213.933.000 -236.746.000 -215.959.000 -222.672.000
Driftskostnader -1.881.733.000 -1.567.929.000 -1.990.381.000 -1.786.222.000 -1.704.644.000
Driftsresultat 259.678.000 60.655.000 73.473.000 74.398.000 35.832.000
Finansinntekter 549.000 591.000 886.000 1.236.000 1.384.000
Finanskostnader -1.237.000 -2.077.000 -3.892.000 -4.422.000 -4.589.000
Finans -688.000 -1.486.000 -3.006.000 -3.186.000 -3.205.000
Konsernbidrag 0 -11.550.000 0
Utbytte -100.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -5.000.000 0
Årsresultat 201.993.000 46.096.000 54.915.000 54.920.000 23.956.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.632.000 16.242.000 17.731.000 17.955.000 25.557.000
Fast eiendom 18.699.000 19.343.000 19.992.000 20.658.000 21.089.000
Maskiner anlegg 89.938.000 98.028.000 107.242.000 103.398.000 94.986.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 108.637.000 117.371.000 127.234.000 124.056.000 116.075.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.800.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 123.069.000 133.712.000 145.065.000 142.111.000 141.731.000
Varebeholdning 534.353.000 366.143.000 374.966.000 382.886.000 375.525.000
Kundefordringer 285.120.000 168.908.000 211.829.000 281.100.000 241.070.000
Andre fordringer 61.887.000 12.596.000 9.264.000 10.823.000 24.439.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 18.000
Sum omløpsmidler 881.359.000 547.648.000 596.059.000 674.810.000 641.052.000
Sum eiendeler 1.004.428.000 681.360.000 741.124.000 816.921.000 782.783.000
Sum opptjent egenkapital 424.783.000 322.790.000 301.693.000 271.778.000 233.408.000
Sum egenkapital 505.395.000 403.402.000 382.305.000 352.390.000 333.020.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.103.000 12.361.000 14.019.000 15.215.000 9.901.000
Gjeld til kredittinstitutt 69.584.000 72.983.000 141.532.000 229.223.000 221.898.000
Sum langsiktig gjeld 12.103.000 12.361.000 14.019.000 15.215.000 9.901.000
Leverandørgjeld 169.444.000 90.379.000 98.424.000 122.634.000 157.261.000
Betalbar skatt 56.774.000 13.959.000 15.156.000 1.234.000 0
Skyldig offentlige avgifter 69.681.000 41.935.000 44.966.000 57.651.000 41.976.000
Utbytte -100.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 21.447.000 21.341.000 19.723.000 33.574.000 18.727.000
Sum kortsiktig gjeld 486.930.000 265.598.000 344.800.000 449.316.000 439.862.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.428.000 681.361.000 741.124.000 816.921.000 782.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 394.429.000 282.050.000 251.259.000 225.494.000 201.190.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Soliditet 50.3 59.2 51.6 43.1 42.5
Resultatgrad 12.1 3.7 3.6 4 2.1
Rentedekningsgrad 209.9 29.2 18.9 16.8 7.8
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.9 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 25.9 9.0 1 9.3 4.8
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex