Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Teknisk Ortopedi AS
Juridisk navn:  Norsk Teknisk Ortopedi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62574444
Vikavegen 17 Vikavegen 17 Fax: 62574445
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 954472299
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 9/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.1%
Resultat  
  
23.25%
Egenkapital  
  
15.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 54.624.000 53.503.000 48.570.000 42.435.000 43.242.000
Resultat: 2.836.000 2.301.000 2.339.000 1.958.000 2.482.000
Egenkapital: 16.405.000 14.204.000 12.443.000 14.682.000 13.228.000
Regnskap for  Norsk Teknisk Ortopedi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 54.624.000 53.503.000 48.570.000 42.435.000 43.242.000
Driftskostnader -51.783.000 -51.231.000 -46.226.000 -40.481.000 -40.822.000
Driftsresultat 2.840.000 2.272.000 2.344.000 1.954.000 2.420.000
Finansinntekter 34.000 49.000 29.000 29.000 89.000
Finanskostnader -38.000 -20.000 -33.000 -25.000 -27.000
Finans -4.000 29.000 -4.000 4.000 62.000
Resultat før skatt 2.836.000 2.301.000 2.339.000 1.958.000 2.482.000
Skattekostnad -635.000 -541.000 -579.000 -504.000 -679.000
Årsresultat 2.202.000 1.760.000 1.761.000 1.454.000 1.804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.803.000 1.191.000 1.521.000 1.640.000 1.581.000
Sum omløpsmidler 22.745.000 25.738.000 23.590.000 21.622.000 19.623.000
Sum eiendeler 24.548.000 26.929.000 25.111.000 23.262.000 21.204.000
Sum opptjent egenkapital 16.105.000 13.904.000 12.143.000 14.382.000 12.928.000
Sum egenkapital 16.405.000 14.204.000 12.443.000 14.682.000 13.228.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.945.000 15.000 34.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.143.000 8.782.000 12.653.000 8.546.000 7.976.000
Sum gjeld og egenkapital 24.548.000 26.931.000 25.111.000 23.262.000 21.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.604.000 53.503.000 48.570.000 42.435.000 43.212.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0 30.000
Driftsinntekter 54.624.000 53.503.000 48.570.000 42.435.000 43.242.000
Varekostnad -26.066.000 -26.172.000 -24.006.000 -22.081.000 -22.056.000
Lønninger -18.937.000 -18.535.000 -16.064.000 -13.829.000 -12.793.000
Avskrivning -540.000 -313.000 -385.000 -201.000 -231.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.240.000 -6.211.000 -5.771.000 -5.199.000 -5.059.000
Driftskostnader -51.783.000 -51.231.000 -46.226.000 -40.481.000 -40.822.000
Driftsresultat 2.840.000 2.272.000 2.344.000 1.954.000 2.420.000
Finansinntekter 34.000 49.000 29.000 29.000 89.000
Finanskostnader -38.000 -20.000 -33.000 -25.000 -27.000
Finans -4.000 29.000 -4.000 4.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 0 0
Årsresultat 2.202.000 1.760.000 1.761.000 1.454.000 1.804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 1.000
Fast eiendom 548.000 622.000 698.000 583.000 661.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.252.000 569.000 758.000 993.000 855.000
Sum varige driftsmidler 1.799.000 1.191.000 1.457.000 1.576.000 1.516.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 64.000 64.000 64.000
Sum anleggsmidler 1.803.000 1.191.000 1.521.000 1.640.000 1.581.000
Varebeholdning 7.387.000 6.783.000 7.786.000 6.786.000 6.017.000
Kundefordringer 5.523.000 7.472.000 5.529.000 6.001.000 5.481.000
Andre fordringer 357.000 664.000 1.704.000 1.272.000 1.129.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.477.000 10.819.000 8.571.000 7.563.000 6.996.000
Sum omløpsmidler 22.745.000 25.738.000 23.590.000 21.622.000 19.623.000
Sum eiendeler 24.548.000 26.929.000 25.111.000 23.262.000 21.204.000
Sum opptjent egenkapital 16.105.000 13.904.000 12.143.000 14.382.000 12.928.000
Sum egenkapital 16.405.000 14.204.000 12.443.000 14.682.000 13.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 15.000 34.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.945.000 15.000 34.000 0
Leverandørgjeld 1.575.000 2.248.000 2.446.000 3.587.000 2.811.000
Betalbar skatt 647.000 547.000 598.000 469.000 626.000
Skyldig offentlige avgifter 2.346.000 2.313.000 1.695.000 1.347.000 1.562.000
Utbytte 0 0 -4.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.575.000 3.673.000 3.914.000 3.142.000 2.976.000
Sum kortsiktig gjeld 8.143.000 8.782.000 12.653.000 8.546.000 7.976.000
Sum gjeld og egenkapital 24.548.000 26.931.000 25.111.000 23.262.000 21.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.602.000 16.956.000 10.937.000 13.076.000 11.647.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 1.9 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 1.2 1.7 1.8
Soliditet 66.8 52.7 49.6 63.1 62.4
Resultatgrad 5.2 4.2 4.8 4.6 5.6
Rentedekningsgrad 74.7 113.6 7 78.2 92.9
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.7 8.6 9.5 8.5 11.8
Signatur
07.01.2010
STYRET.
Prokurister
07.01.2010
KNUT-TOMM KRISTENSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex