Norsk Wagyu As
Juridisk navn:  Norsk Wagyu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røysland Gaard Røysland Gaard Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 920508278
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kydland AS
Utvikling:
Omsetning  
  
242.77%
Resultat  
  
2500%
Egenkapital  
  
195.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 569.000 166.000 106.000
Resultat: 52.000 2.000 57.000
Egenkapital: 62.000 21.000 20.000
Regnskap for  Norsk Wagyu As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 569.000 166.000 106.000
Driftskostnader -517.000 -165.000 -48.000
Driftsresultat 52.000 2.000 57.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 52.000 2.000 57.000
Skattekostnad -11.000 0 0
Årsresultat 41.000 1.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 407.000 56.000 78.000
Sum eiendeler 407.000 56.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 0 0
Sum egenkapital 62.000 21.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 345.000 35.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 407.000 56.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 166.000 106.000
Andre inntekter 380.000 0 0
Driftsinntekter 569.000 166.000 106.000
Varekostnad -188.000 -156.000 -48.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -9.000 0
Driftskostnader -517.000 -165.000 -48.000
Driftsresultat 52.000 2.000 57.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 -57.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 41.000 1.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 24.000 0
Kundefordringer 397.000 -4.000 34.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.000 36.000 43.000
Sum omløpsmidler 407.000 56.000 78.000
Sum eiendeler 407.000 56.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 0 0
Sum egenkapital 62.000 21.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 405.000 19.000 6.000
Betalbar skatt 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -72.000 -8.000 -5.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 35.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 407.000 56.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 21.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.3
Soliditet 15.2 37.5 25.6
Resultatgrad 9.1 1.2 53.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.6 1.7 2.9
Total kapitalrentabilitet 12.8 3.6 73.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex