Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Eventyr AS
Juridisk navn:  Norske Eventyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22837705
Stortingsgata 12 Stortingsgata 12 Fax: 22833832
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966854014
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.35%
Resultat  
  
459.08%
Egenkapital  
  
13.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 951.000 1.085.000 1.108.000 1.771.000 41.000
Resultat: 12.870.000 2.302.000 1.143.000 1.975.000 633.000
Egenkapital: 23.635.000 20.832.000 24.707.000 27.127.000 25.627.000
Regnskap for  Norske Eventyr AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 951.000 1.085.000 1.108.000 1.771.000 41.000
Driftskostnader -196.000 -237.000 -44.000 -31.000 -94.000
Driftsresultat 755.000 848.000 1.064.000 1.740.000 -54.000
Finansinntekter 12.121.000 1.455.000 94.000 254.000 782.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -14.000 -20.000 -95.000
Finans 12.115.000 1.454.000 80.000 234.000 687.000
Resultat før skatt 12.870.000 2.302.000 1.143.000 1.975.000 633.000
Skattekostnad -187.000 -199.000 -263.000 -474.000 -164.000
Årsresultat 12.683.000 2.104.000 880.000 1.501.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.768.000 17.760.000 17.725.000 17.280.000 17.253.000
Sum omløpsmidler 6.283.000 3.443.000 10.812.000 11.777.000 13.895.000
Sum eiendeler 24.051.000 21.203.000 28.537.000 29.057.000 31.148.000
Sum opptjent egenkapital 22.337.000 19.533.000 23.409.000 25.829.000 24.328.000
Sum egenkapital 23.635.000 20.832.000 24.707.000 27.127.000 25.627.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415.000 371.000 3.830.000 1.929.000 5.521.000
Sum gjeld og egenkapital 24.050.000 21.202.000 28.537.000 29.056.000 31.147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 905.000 1.085.000 1.108.000 1.771.000 41.000
Andre inntekter 46.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 951.000 1.085.000 1.108.000 1.771.000 41.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -153.000 -153.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -84.000 -44.000 -31.000 -94.000
Driftskostnader -196.000 -237.000 -44.000 -31.000 -94.000
Driftsresultat 755.000 848.000 1.064.000 1.740.000 -54.000
Finansinntekter 12.121.000 1.455.000 94.000 254.000 782.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -14.000 -20.000 -95.000
Finans 12.115.000 1.454.000 80.000 234.000 687.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.300.000 0 0
Årsresultat 12.683.000 2.104.000 880.000 1.501.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum varige driftsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.757.000 17.750.000 17.715.000 17.269.000 17.240.000
Sum anleggsmidler 17.768.000 17.760.000 17.725.000 17.280.000 17.253.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.208.000 1.864.000 1.753.000 800.000 0
Andre fordringer 850.000 38.000 3.300.000 5.000 5.000
Sum investeringer 787.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.368.000 340.000 4.498.000 9.340.000 8.476.000
Sum omløpsmidler 6.283.000 3.443.000 10.812.000 11.777.000 13.895.000
Sum eiendeler 24.051.000 21.203.000 28.537.000 29.057.000 31.148.000
Sum opptjent egenkapital 22.337.000 19.533.000 23.409.000 25.829.000 24.328.000
Sum egenkapital 23.635.000 20.832.000 24.707.000 27.127.000 25.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 187.000 199.000 263.000 471.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 90.000 77.000 264.000 437.000 0
Utbytte 0 -3.300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 93.000 2.000 1.021.000 5.373.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 371.000 3.830.000 1.929.000 5.521.000
Sum gjeld og egenkapital 24.050.000 21.202.000 28.537.000 29.056.000 31.147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.868.000 3.072.000 6.982.000 9.848.000 8.374.000
Likviditetsgrad 1 15.1 9.3 2.8 6.1 2.5
Likviditetsgrad 2 15.1 9.3 2.8 6.1 2.5
Soliditet 98.3 98.3 86.6 93.4 82.3
Resultatgrad 79.4 78.2 9 98.2 -131.7
Rentedekningsgrad 125.8 8 7 8 -0.6
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 53.5 10.9 4.1 6.9 2.3
Signatur
01.02.2022
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex