Norske Lakseelver Servicekontor As
Juridisk navn:  Norske Lakseelver Servicekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22054870
Postboks 9354 Grønland Hollendergata 5 Fax:
0135 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994142828
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.82%
Resultat  
  
145.63%
Egenkapital  
  
29.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 548.000 651.000 2.566.000 1.428.000 433.000
Resultat: 47.000 -103.000 15.000 27.000 -6.000
Egenkapital: 164.000 127.000 207.000 196.000 176.000
Regnskap for  Norske Lakseelver Servicekontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 548.000 651.000 2.566.000 1.428.000 433.000
Driftskostnader -501.000 -754.000 -2.551.000 -1.401.000 -441.000
Driftsresultat 47.000 -103.000 14.000 26.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 47.000 -103.000 15.000 27.000 -6.000
Skattekostnad -10.000 23.000 -3.000 -7.000 0
Årsresultat 37.000 -80.000 11.000 20.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 23.000 0 3.000 10.000
Sum omløpsmidler 626.000 317.000 684.000 517.000 359.000
Sum eiendeler 638.000 340.000 684.000 520.000 369.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -39.000 41.000 30.000 10.000
Sum egenkapital 164.000 127.000 207.000 196.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 474.000 212.000 477.000 324.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 638.000 339.000 684.000 520.000 369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.000 261.000 536.000 292.000 358.000
Andre inntekter 358.000 390.000 2.030.000 1.136.000 75.000
Driftsinntekter 548.000 651.000 2.566.000 1.428.000 433.000
Varekostnad 0 -654.000 -1.547.000 -731.000 -283.000
Lønninger -19.000 -56.000 -788.000 -393.000 -125.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -482.000 -44.000 -216.000 -277.000 -33.000
Driftskostnader -501.000 -754.000 -2.551.000 -1.401.000 -441.000
Driftsresultat 47.000 -103.000 14.000 26.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -80.000 11.000 20.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 23.000 0 3.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 23.000 0 3.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 31.000 4.000 12.000 180.000
Andre fordringer 73.000 105.000 148.000 126.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 543.000 180.000 532.000 380.000 127.000
Sum omløpsmidler 626.000 317.000 684.000 517.000 359.000
Sum eiendeler 638.000 340.000 684.000 520.000 369.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -39.000 41.000 30.000 10.000
Sum egenkapital 164.000 127.000 207.000 196.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 277.000 63.000 0 0 179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 277.000 61.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 56.000 34.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 142.000 144.000 229.000 0
Sum kortsiktig gjeld 474.000 212.000 477.000 324.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 638.000 339.000 684.000 520.000 369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 105.000 207.000 193.000 166.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.4 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.4 1.6 1.9
Soliditet 25.7 37.5 30.3 37.7 47.7
Resultatgrad 8.6 -15.8 0.5 1.8 -1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.9 1.7 2.3 1.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.4 -30.4 2 5 -1.6
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex