Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Redningshunder Harstad Lag
Juridisk navn:  Norske Redningshunder Harstad Lag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93007033
Postboks 5493 Fax:
9403 Harstad 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 988278165
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/2/1983
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 306.000
Resultat: 306.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Norske Redningshunder Harstad Lag
Resultat 2019
Driftsinntekter 306.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 306.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 306.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000
Andre inntekter 295.000
Driftsinntekter 306.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 306.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
16.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex