Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Spirer AS
Juridisk navn:  Norske Spirer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62974113
Bunesvegen 896 Fax: 62974620
2120 Sagstua 2133 Gardvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 874371742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.15%
Resultat  
  
314.36%
Egenkapital  
  
-5.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.907.000 16.858.000 14.645.000 11.004.000 11.061.000
Resultat: 1.674.000 404.000 1.353.000 71.000 522.000
Egenkapital: 1.765.000 1.875.000 2.670.000 1.891.000 1.852.000
Regnskap for  Norske Spirer AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.907.000 16.858.000 14.645.000 11.004.000 11.061.000
Driftskostnader -17.087.000 -16.294.000 -13.120.000 -10.692.000 -10.343.000
Driftsresultat 1.820.000 564.000 1.525.000 313.000 719.000
Finansinntekter 3.000 12.000 14.000 9.000 15.000
Finanskostnader -151.000 -172.000 -186.000 -252.000 -211.000
Finans -148.000 -160.000 -172.000 -243.000 -196.000
Resultat før skatt 1.674.000 404.000 1.353.000 71.000 522.000
Skattekostnad -384.000 -99.000 -324.000 -31.000 -140.000
Årsresultat 1.289.000 305.000 1.029.000 39.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.681.000 4.115.000 4.205.000 5.741.000 5.375.000
Sum omløpsmidler 3.980.000 3.729.000 3.594.000 3.010.000 3.349.000
Sum eiendeler 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.724.000
Sum opptjent egenkapital 1.665.000 1.775.000 2.570.000 1.791.000 1.752.000
Sum egenkapital 1.765.000 1.875.000 2.670.000 1.891.000 1.852.000
Sum langsiktig gjeld 1.664.000 2.328.000 3.076.000 3.768.000 4.621.000
Sum kortsiktig gjeld 4.232.000 3.641.000 2.053.000 3.092.000 2.250.000
Sum gjeld og egenkapital 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.907.000 16.858.000 14.112.000 11.004.000 10.754.000
Andre inntekter 0 533.000 0 308.000
Driftsinntekter 18.907.000 16.858.000 14.645.000 11.004.000 11.061.000
Varekostnad -4.777.000 -4.538.000 -3.617.000 -2.961.000 -2.620.000
Lønninger -7.250.000 -7.184.000 -5.010.000 -4.867.000 -4.879.000
Avskrivning -985.000 -921.000 -1.072.000 -1.077.000 -911.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.075.000 -3.651.000 -3.421.000 -1.787.000 -1.933.000
Driftskostnader -17.087.000 -16.294.000 -13.120.000 -10.692.000 -10.343.000
Driftsresultat 1.820.000 564.000 1.525.000 313.000 719.000
Finansinntekter 3.000 12.000 14.000 9.000 15.000
Finanskostnader -151.000 -172.000 -186.000 -252.000 -211.000
Finans -148.000 -160.000 -172.000 -243.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 0 0
Årsresultat 1.289.000 305.000 1.029.000 39.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 900.000 0
Sum Immatrielle midler 318.000 168.000 70.000 1.073.000 104.000
Fast eiendom 2.186.000 2.281.000 2.461.000 2.865.000 3.018.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.072.000 1.528.000 1.486.000 1.760.000 2.148.000
Sum varige driftsmidler 3.259.000 3.809.000 3.947.000 4.625.000 5.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 138.000 188.000 43.000 106.000
Sum anleggsmidler 3.681.000 4.115.000 4.205.000 5.741.000 5.375.000
Varebeholdning 1.387.000 936.000 716.000 1.003.000 1.408.000
Kundefordringer 1.690.000 1.909.000 2.479.000 1.938.000 1.652.000
Andre fordringer 157.000 583.000 74.000 68.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 745.000 301.000 325.000 1.000 167.000
Sum omløpsmidler 3.980.000 3.729.000 3.594.000 3.010.000 3.349.000
Sum eiendeler 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.724.000
Sum opptjent egenkapital 1.665.000 1.775.000 2.570.000 1.791.000 1.752.000
Sum egenkapital 1.765.000 1.875.000 2.670.000 1.891.000 1.852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 0 0 458.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.664.000 2.328.000 3.076.000 3.768.000 4.621.000
Leverandørgjeld 1.859.000 1.667.000 684.000 1.218.000 1.144.000
Betalbar skatt 534.000 217.000 244.000 78.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 1.145.000 1.194.000 621.000 567.000 388.000
Utbytte 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 662.000 562.000 504.000 771.000 651.000
Sum kortsiktig gjeld 4.232.000 3.641.000 2.053.000 3.092.000 2.250.000
Sum gjeld og egenkapital 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -252.000 88.000 1.541.000 -82.000 1.099.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.8 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.4 0.6 0.9
Soliditet 23.0 23.9 34.2 21.6 21.2
Resultatgrad 9.6 3.3 10.4 2.8 6.5
Rentedekningsgrad 12.1 3.3 8.2 1.2 3.4
Gjeldsgrad 3.3 3.2 1.9 3.6 3.7
Total kapitalrentabilitet 23.8 7.3 19.7 3.7 8.4
Signatur
28.06.2021
TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex