Norske Voav Teknikk AS
Juridisk navn:  Norske Voav Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74826666
Mellomriksvegen 328 Mellomriksvegen 328 Fax:
7513 Stjørdal 7513 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 923880348
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/3/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.4%
Resultat  
  
186.74%
Egenkapital  
  
-10.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.300.000 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.993.000
Resultat: 628.000 -724.000 -800.000 -739.000 385.000
Egenkapital: 4.036.000 4.499.000 5.222.000 7.154.000 8.696.000
Regnskap for  Norske Voav Teknikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.300.000 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.993.000
Driftskostnader -7.646.000 -8.502.000 -7.565.000 -7.234.000 -6.718.000
Driftsresultat 655.000 -774.000 -900.000 -802.000 276.000
Finansinntekter 30.000 51.000 100.000 67.000 114.000
Finanskostnader -56.000 -1.000 -1.000 -4.000 -4.000
Finans -26.000 50.000 99.000 63.000 110.000
Resultat før skatt 628.000 -724.000 -800.000 -739.000 385.000
Skattekostnad 0 0 0 67.000 -67.000
Årsresultat 628.000 -724.000 -800.000 -672.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.183.000 3.239.000 3.480.000 6.997.000 7.780.000
Sum omløpsmidler 2.215.000 3.073.000 3.154.000 1.907.000 2.411.000
Sum eiendeler 5.398.000 6.312.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000
Sum opptjent egenkapital 3.959.000 4.422.000 5.145.000 7.064.000 8.596.000
Sum egenkapital 4.036.000 4.499.000 5.222.000 7.154.000 8.696.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 67.000
Sum kortsiktig gjeld 1.362.000 1.814.000 1.412.000 1.750.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 5.398.000 6.313.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.294.000 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.347.000
Andre inntekter 1.006.000 0 0 0 646.000
Driftsinntekter 8.300.000 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.993.000
Varekostnad -251.000 -312.000 -514.000 -305.000 -466.000
Lønninger -3.707.000 -3.851.000 -3.516.000 -3.739.000 -3.162.000
Avskrivning -204.000 -181.000 -250.000 -258.000 -440.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.484.000 -4.158.000 -3.285.000 -2.932.000 -2.650.000
Driftskostnader -7.646.000 -8.502.000 -7.565.000 -7.234.000 -6.718.000
Driftsresultat 655.000 -774.000 -900.000 -802.000 276.000
Finansinntekter 30.000 51.000 100.000 67.000 114.000
Finanskostnader -56.000 -1.000 -1.000 -4.000 -4.000
Finans -26.000 50.000 99.000 63.000 110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 628.000 -724.000 -800.000 -672.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.692.000 535.000 332.000 582.000 840.000
Sum varige driftsmidler 1.692.000 535.000 332.000 582.000 840.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.491.000 2.705.000 3.148.000 6.415.000 6.940.000
Sum anleggsmidler 3.183.000 3.239.000 3.480.000 6.997.000 7.780.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 831.000 942.000 1.086.000 998.000 950.000
Andre fordringer 321.000 306.000 257.000 344.000 275.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.063.000 1.826.000 1.812.000 565.000 1.186.000
Sum omløpsmidler 2.215.000 3.073.000 3.154.000 1.907.000 2.411.000
Sum eiendeler 5.398.000 6.312.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000
Sum opptjent egenkapital 3.959.000 4.422.000 5.145.000 7.064.000 8.596.000
Sum egenkapital 4.036.000 4.499.000 5.222.000 7.154.000 8.696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 67.000
Leverandørgjeld 504.000 749.000 401.000 454.000 195.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 379.000 315.000 448.000 402.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 671.000 686.000 695.000 848.000 831.000
Sum kortsiktig gjeld 1.362.000 1.814.000 1.412.000 1.750.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 5.398.000 6.313.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 853.000 1.259.000 1.742.000 157.000 983.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.2 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 2.2 1.1 1.7
Soliditet 74.8 71.3 78.7 80.3 85.3
Resultatgrad 7.9 -13.5 -12.5 3.9
Rentedekningsgrad 11.7 -200.5 6
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.7 -11.5 -12.1 -8.3 3.8
Signatur
02.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex