Norstream AS
Juridisk navn:  Norstream AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91563200
Postboks 1747 Stoa Asdal Fax:
4858 Arendal 4824 Bjorbekk
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 978605680
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/20/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
271.45%
Resultat  
  
420.65%
Egenkapital  
  
116.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.594.000 1.506.000 1.097.000 1.206.000 1.781.000
Resultat: 2.546.000 489.000 203.000 97.000 -147.000
Egenkapital: 583.000 269.000 174.000 -30.000 -127.000
Regnskap for  Norstream AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.594.000 1.506.000 1.097.000 1.206.000 1.781.000
Driftskostnader -3.039.000 -1.009.000 -892.000 -1.093.000 -1.878.000
Driftsresultat 2.556.000 498.000 206.000 114.000 -98.000
Finansinntekter 5.000 5.000 12.000 3.000 0
Finanskostnader -15.000 -14.000 -14.000 -19.000 -50.000
Finans -10.000 -9.000 -2.000 -16.000 -50.000
Resultat før skatt 2.546.000 489.000 203.000 97.000 -147.000
Skattekostnad -561.000 -94.000 0 0
Årsresultat 1.984.000 395.000 203.000 97.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 358.000 378.000 94.000 55.000 29.000
Sum omløpsmidler 2.929.000 1.339.000 140.000 170.000 349.000
Sum eiendeler 3.287.000 1.717.000 234.000 225.000 378.000
Sum opptjent egenkapital 553.000 169.000 74.000 -130.000 -227.000
Sum egenkapital 583.000 269.000 174.000 -30.000 -127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 1.448.000 61.000 254.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 3.287.000 1.717.000 235.000 224.000 378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.594.000 1.506.000 1.097.000 1.206.000 1.781.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.594.000 1.506.000 1.097.000 1.206.000 1.781.000
Varekostnad -2.296.000 -341.000 -383.000 -412.000 -1.054.000
Lønninger -357.000 -343.000 -280.000 -325.000 -428.000
Avskrivning -11.000 -17.000 -22.000 -17.000 -13.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -308.000 -207.000 -339.000 -383.000
Driftskostnader -3.039.000 -1.009.000 -892.000 -1.093.000 -1.878.000
Driftsresultat 2.556.000 498.000 206.000 114.000 -98.000
Finansinntekter 5.000 5.000 12.000 3.000 0
Finanskostnader -15.000 -14.000 -14.000 -19.000 -50.000
Finans -10.000 -9.000 -2.000 -16.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.600.000 -300.000 0 0
Årsresultat 1.984.000 395.000 203.000 97.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 308.000 308.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 26.000 37.000 54.000 55.000 29.000
Sum varige driftsmidler 334.000 345.000 54.000 55.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 33.000 41.000 0 0
Sum anleggsmidler 358.000 378.000 94.000 55.000 29.000
Varebeholdning 430.000 230.000 51.000 63.000 50.000
Kundefordringer 205.000 58.000 43.000 69.000 260.000
Andre fordringer 337.000 565.000 32.000 24.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.957.000 487.000 14.000 14.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.929.000 1.339.000 140.000 170.000 349.000
Sum eiendeler 3.287.000 1.717.000 234.000 225.000 378.000
Sum opptjent egenkapital 553.000 169.000 74.000 -130.000 -227.000
Sum egenkapital 583.000 269.000 174.000 -30.000 -127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 35.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 59.000 19.000 9.000 23.000 5.000
Betalbar skatt 561.000 94.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 30.000 18.000 161.000 25.000
Utbytte -1.600.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 381.000 1.005.000 34.000 35.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 1.448.000 61.000 254.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 3.287.000 1.717.000 235.000 224.000 378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 225.000 -109.000 79.000 -84.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 2.3 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.5 0.4 0.6
Soliditet 17.7 15.7 74.0 -13.4 -33.6
Resultatgrad 45.7 33.1 18.8 9.5 -5.5
Rentedekningsgrad 170.4 35.6 14.7 6
Gjeldsgrad 4.6 5.4 0.4 -8.5
Total kapitalrentabilitet 77.9 29.3 92.8 52.2 -25.9
Signatur
12.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex