Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
North-West Management AS
Juridisk navn:  North-West Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70086200
Fax: 70086302
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 880247972
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.9%
Egenkapital  
  
-0.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -49.000 -63.000 -2.765.000 -372.000
Egenkapital: 4.486.000 4.513.000 4.562.000 -2.471.000 -443.000
Regnskap for  North-West Management AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -49.000 -55.000 -2.765.000 251.000
Driftsresultat -27.000 -49.000 -55.000 -2.765.000 251.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 -623.000
Finans 0 0 -8.000 0 -623.000
Resultat før skatt -27.000 -49.000 -63.000 -2.765.000 -372.000
Skattekostnad 0 0 -127.000 736.000 60.000
Årsresultat -27.000 -49.000 -190.000 -2.028.000 -312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 19.000 48.000 824.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 5.187.000 5.187.000 5.187.000 4.567.000 7.637.000
Sum eiendeler 5.187.000 5.206.000 5.235.000 5.391.000 9.003.000
Sum opptjent egenkapital 4.336.000 4.363.000 4.412.000 -2.621.000 -593.000
Sum egenkapital 4.486.000 4.513.000 4.562.000 -2.471.000 -443.000
Sum langsiktig gjeld 567.000 567.000 567.000 7.782.000 4.483.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 127.000 107.000 81.000 4.964.000
Sum gjeld og egenkapital 5.188.000 5.207.000 5.236.000 5.392.000 9.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 -2.040.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -19.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 -640.000 0
Andre driftskostnader -8.000 -20.000 -26.000 -56.000 280.000
Driftskostnader -27.000 -49.000 -55.000 -2.765.000 251.000
Driftsresultat -27.000 -49.000 -55.000 -2.765.000 251.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 -623.000
Finans 0 0 -8.000 0 -623.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 914.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -49.000 -190.000 -2.028.000 -312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 127.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 19.000 48.000 77.000 106.000
Sum varige driftsmidler 0 19.000 48.000 697.000 1.366.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 19.000 48.000 824.000 1.366.000
Varebeholdning 1.995.000 1.995.000 1.995.000 1.995.000 4.035.000
Kundefordringer 992.000 992.000 992.000 992.000 992.000
Andre fordringer 326.000 326.000 2.200.000 1.270.000 2.610.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 310.000 0
Sum omløpsmidler 5.187.000 5.187.000 5.187.000 4.567.000 7.637.000
Sum eiendeler 5.187.000 5.206.000 5.235.000 5.391.000 9.003.000
Sum opptjent egenkapital 4.336.000 4.363.000 4.412.000 -2.621.000 -593.000
Sum egenkapital 4.486.000 4.513.000 4.562.000 -2.471.000 -443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 609.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.908.000
Sum langsiktig gjeld 567.000 567.000 567.000 7.782.000 4.483.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 122.000 102.000 77.000 1.051.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 127.000 107.000 81.000 4.964.000
Sum gjeld og egenkapital 5.188.000 5.207.000 5.236.000 5.392.000 9.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.052.000 5.060.000 5.080.000 4.486.000 2.673.000
Likviditetsgrad 1 38.4 40.8 48.5 56.4 1.5
Likviditetsgrad 2 23.6 25.1 29.8 31.8 0.8
Soliditet 86.5 86.7 87.1 -45.8 -4.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.9 0.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 -3.2 -21.3
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.9 -1.1 -51.3 2.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex