Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
North West Terminalen AS
Juridisk navn:  North West Terminalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 977541786
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
94.25%
Resultat  
  
57.2%
Egenkapital  
  
17.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.906.000 1.496.000 2.112.000 2.514.000 2.160.000
Resultat: 764.000 486.000 1.041.000 1.317.000 887.000
Egenkapital: 3.953.000 3.357.000 2.187.000 2.165.000 1.544.000
Regnskap for  North West Terminalen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.906.000 1.496.000 2.112.000 2.514.000 2.160.000
Driftskostnader -1.670.000 -510.000 -545.000 -615.000 -803.000
Driftsresultat 1.236.000 987.000 1.567.000 1.899.000 1.357.000
Finansinntekter 1.000 0 14.000 12.000
Finanskostnader -472.000 -501.000 -526.000 -596.000 -482.000
Finans -472.000 -500.000 -526.000 -582.000 -470.000
Resultat før skatt 764.000 486.000 1.041.000 1.317.000 887.000
Skattekostnad -168.000 -107.000 -229.000 -311.000 -223.000
Årsresultat 596.000 379.000 812.000 1.006.000 664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.216.000 15.676.000 15.732.000 16.344.000 16.843.000
Sum omløpsmidler 246.000 1.604.000 661.000 612.000 195.000
Sum eiendeler 17.462.000 17.280.000 16.393.000 16.956.000 17.038.000
Sum opptjent egenkapital 2.797.000 2.201.000 1.822.000 1.800.000 1.179.000
Sum egenkapital 3.953.000 3.357.000 2.187.000 2.165.000 1.544.000
Sum langsiktig gjeld 13.160.000 13.548.000 13.088.000 14.000.000 15.177.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 375.000 1.119.000 790.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 17.463.000 17.280.000 16.394.000 16.955.000 17.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.810.000 1.400.000 2.100.000 2.255.000 2.160.000
Andre inntekter 96.000 96.000 12.000 259.000 0
Driftsinntekter 2.906.000 1.496.000 2.112.000 2.514.000 2.160.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -314.000 -276.000 -285.000 -290.000 -550.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.356.000 -234.000 -260.000 -325.000 -253.000
Driftskostnader -1.670.000 -510.000 -545.000 -615.000 -803.000
Driftsresultat 1.236.000 987.000 1.567.000 1.899.000 1.357.000
Finansinntekter 1.000 0 14.000 12.000
Finanskostnader -472.000 -501.000 -526.000 -596.000 -482.000
Finans -472.000 -500.000 -526.000 -582.000 -470.000
Konsernbidrag -791.000 -385.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 596.000 379.000 812.000 1.006.000 664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 139.000 151.000 159.000 166.000 239.000
Fast eiendom 16.650.000 15.511.000 15.552.000 15.830.000 16.113.000
Maskiner anlegg 0 0 471.000
Driftsløsøre 7.000 14.000 21.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 16.657.000 15.525.000 15.573.000 15.858.000 16.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 419.000 0 320.000 20.000
Sum anleggsmidler 17.216.000 15.676.000 15.732.000 16.344.000 16.843.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 132.000 359.000 645.000 269.000 157.000
Andre fordringer 33.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 82.000 228.000 17.000 343.000 39.000
Sum omløpsmidler 246.000 1.604.000 661.000 612.000 195.000
Sum eiendeler 17.462.000 17.280.000 16.393.000 16.956.000 17.038.000
Sum opptjent egenkapital 2.797.000 2.201.000 1.822.000 1.800.000 1.179.000
Sum egenkapital 3.953.000 3.357.000 2.187.000 2.165.000 1.544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.014.000 501.000 0
Sum langsiktig gjeld 13.160.000 13.548.000 13.088.000 14.000.000 15.177.000
Leverandørgjeld 43.000 4.000 0 11.000 0
Betalbar skatt 156.000 321.000 0 122.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 47.000 104.000 139.000 80.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 2.000 2.000 17.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 375.000 1.119.000 790.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 17.463.000 17.280.000 16.394.000 16.955.000 17.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 1.229.000 -458.000 -178.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 0.7 4.3 0.6 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 4.3 0.6 0.8 0.6
Soliditet 22.6 19.4 13.3 12.8 9.1
Resultatgrad 42.5 66.0 74.2 75.5 62.8
Rentedekningsgrad 2.6 2.0 3 3.2 2.8
Gjeldsgrad 3.4 4.1 6.5 6.8 1
Total kapitalrentabilitet 7.1 5.7 9.6 11.3 8
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex