Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northern-Studios Cirstyn Anita Bech
Juridisk navn:  Northern-Studios Cirstyn Anita Bech
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22274412
Stallerudveien 119 Stallerudveien 119 Fax:
0693 Oslo 693 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988472913
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/25/2005
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Progressum Drammen As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 726.000
Resultat: 571.000
Egenkapital: 1.550.000
Regnskap for  Northern-Studios Cirstyn Anita Bech
Resultat 2021
Driftsinntekter 726.000
Driftskostnader -147.000
Driftsresultat 579.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -8.000
Finans -7.000
Resultat før skatt 571.000
Skattekostnad
Årsresultat 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000
Sum omløpsmidler 1.538.000
Sum eiendeler 1.550.000
Sum opptjent egenkapital 1.550.000
Sum egenkapital 1.550.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 726.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 726.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning -8.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -139.000
Driftskostnader -147.000
Driftsresultat 579.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -8.000
Finans -7.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 12.000
Sum varige driftsmidler 12.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 12.000
Varebeholdning
Kundefordringer 63.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 1.476.000
Sum omløpsmidler 1.538.000
Sum eiendeler 1.550.000
Sum opptjent egenkapital 1.550.000
Sum egenkapital 1.550.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.538.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 100.0
Resultatgrad 79.8
Rentedekningsgrad 72.4
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 37.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex