Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nortruck AS
Juridisk navn:  Nortruck AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1085 Floodmyrvegen 26 Fax: 35930401
3905 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 855462702
Aksjekapital: 5.800.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.93%
Resultat  
  
282.72%
Egenkapital  
  
1.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.000 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000
Resultat: 148.000 -81.000 69.000 -20.000 79.000
Egenkapital: 6.562.000 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000
Regnskap for  Nortruck AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.000 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000
Driftskostnader -40.000 -19.548.000 -23.101.000 -76.308.000 -71.815.000
Driftsresultat -27.000 -33.000 -29.000 -32.000 -35.000
Finansinntekter 175.000 13.000 100.000 29.000 115.000
Finanskostnader -61.000 -2.000 -17.000 0
Finans 175.000 -48.000 98.000 12.000 115.000
Resultat før skatt 148.000 -81.000 69.000 -20.000 79.000
Skattekostnad -15.000 -15.000 4.000 -19.000
Årsresultat 133.000 -81.000 54.000 -16.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.948.000 6.506.000 7.214.000 5.376.000 1.529.000
Sum omløpsmidler 681.000 722.000 6.218.000 22.030.000 31.720.000
Sum eiendeler 6.629.000 7.228.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -282.000 -201.000 -255.000 -239.000
Sum egenkapital 6.562.000 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 746.000 6.870.000 20.898.000 26.725.000
Sum gjeld og egenkapital 6.629.000 7.227.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000
Varekostnad -13.000 -19.515.000 -23.072.000 -76.276.000 -71.780.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -33.000 -29.000 -32.000 -35.000
Driftskostnader -40.000 -19.548.000 -23.101.000 -76.308.000 -71.815.000
Driftsresultat -27.000 -33.000 -29.000 -32.000 -35.000
Finansinntekter 175.000 13.000 100.000 29.000 115.000
Finanskostnader -61.000 -2.000 -17.000 0
Finans 175.000 -48.000 98.000 12.000 115.000
Konsernbidrag -52.000 0 0 -57.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 133.000 -81.000 54.000 -16.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.948.000 6.506.000 7.214.000 5.368.000 1.526.000
Sum anleggsmidler 5.948.000 6.506.000 7.214.000 5.376.000 1.529.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 381.000 0 556.000 0
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 21.000
Sum omløpsmidler 681.000 722.000 6.218.000 22.030.000 31.720.000
Sum eiendeler 6.629.000 7.228.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -282.000 -201.000 -255.000 -239.000
Sum egenkapital 6.562.000 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 67.000 530.000 5.821.000 11.701.000 19.873.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 8.000
Betalbar skatt 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 209.000 1.032.000 9.187.000 6.845.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 746.000 6.870.000 20.898.000 26.725.000
Sum gjeld og egenkapital 6.629.000 7.227.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 614.000 -24.000 -652.000 1.132.000 4.995.000
Likviditetsgrad 1 10.2 1.0 0.9 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 10.2 1.0 0.9 1.1 1.2
Soliditet 99.0 89.7 48.9 23.7 19.6
Resultatgrad -207.7 -0.2 -0.1
Rentedekningsgrad -0.5 -14.5 -1.9
Gjeldsgrad 0.1 1 3.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 2.2 -0.3 0.5 0.2
Signatur
25.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex