Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nortruck AS
Juridisk navn:  Nortruck AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1085 Floodmyrvegen 26 Fax: 35930401
3905 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 855462702
Aksjekapital: 5.800.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.42%
Resultat  
  
-217.39%
Egenkapital  
  
-1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Resultat: -81.000 69.000 -20.000 79.000 93.000
Egenkapital: 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000 6.522.000
Regnskap for  Nortruck AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Driftskostnader -19.548.000 -23.101.000 -76.308.000 -71.815.000 -27.974.000
Driftsresultat -33.000 -29.000 -32.000 -35.000 -36.000
Finansinntekter 13.000 100.000 29.000 115.000 130.000
Finanskostnader -61.000 -2.000 -17.000 0 -1.000
Finans -48.000 98.000 12.000 115.000 129.000
Resultat før skatt -81.000 69.000 -20.000 79.000 93.000
Skattekostnad -15.000 4.000 -19.000 -24.000
Årsresultat -81.000 54.000 -16.000 60.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.506.000 7.214.000 5.376.000 1.529.000 7.714.000
Sum omløpsmidler 722.000 6.218.000 22.030.000 31.720.000 25.000
Sum eiendeler 7.228.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.739.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -201.000 -255.000 -239.000 -241.000
Sum egenkapital 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000 6.522.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 746.000 6.870.000 20.898.000 26.725.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 7.227.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Varekostnad -19.515.000 -23.072.000 -76.276.000 -71.780.000 -27.938.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -29.000 -32.000 -35.000 -36.000
Driftskostnader -19.548.000 -23.101.000 -76.308.000 -71.815.000 -27.974.000
Driftsresultat -33.000 -29.000 -32.000 -35.000 -36.000
Finansinntekter 13.000 100.000 29.000 115.000 130.000
Finanskostnader -61.000 -2.000 -17.000 0 -1.000
Finans -48.000 98.000 12.000 115.000 129.000
Konsernbidrag 0 0 -57.000 -67.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 54.000 -16.000 60.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 3.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.506.000 7.214.000 5.368.000 1.526.000 7.710.000
Sum anleggsmidler 6.506.000 7.214.000 5.376.000 1.529.000 7.714.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 381.000 0 556.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 21.000 25.000
Sum omløpsmidler 722.000 6.218.000 22.030.000 31.720.000 25.000
Sum eiendeler 7.228.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.739.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -201.000 -255.000 -239.000 -241.000
Sum egenkapital 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000 6.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 530.000 5.821.000 11.701.000 19.873.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 209.000 1.032.000 9.187.000 6.845.000 1.210.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 746.000 6.870.000 20.898.000 26.725.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 7.227.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -652.000 1.132.000 4.995.000 -1.193.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.1 1.2 0
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 1.2 0
Soliditet 89.7 48.9 23.7 19.6 84.3
Resultatgrad -0.2 -0.1 -0.1
Rentedekningsgrad -0.5 -14.5 -1.9
Gjeldsgrad 0.1 1 3.2 4.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 0.5 0.2 1.2
Signatur
21.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex