Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norva24 Øst As
Juridisk navn:  Norva24 Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22300037
Holtbråtveien 68 Holtbråtveien 68 Fax: 66917107
1449 Drøbak 1449 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 951141836
Aksjekapital: 249.984 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.8%
Resultat  
  
-3.88%
Egenkapital  
  
3.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 71.472.000 67.554.000 78.855.000 81.649.000 28.851.000
Resultat: 5.753.000 5.985.000 9.112.000 11.460.000 4.522.000
Egenkapital: 36.233.000 35.052.000 34.218.000 31.789.000 8.874.000
Regnskap for  Norva24 Øst As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 71.472.000 67.554.000 78.855.000 81.649.000 28.851.000
Driftskostnader -65.381.000 -61.402.000 -69.263.000 -69.707.000 -24.278.000
Driftsresultat 6.091.000 6.152.000 9.591.000 11.942.000 4.574.000
Finansinntekter 108.000 430.000 232.000 169.000 43.000
Finanskostnader -446.000 -596.000 -711.000 -650.000 -95.000
Finans -338.000 -166.000 -479.000 -481.000 -52.000
Resultat før skatt 5.753.000 5.985.000 9.112.000 11.460.000 4.522.000
Skattekostnad -1.268.000 -1.317.000 -1.939.000 -2.722.000 -1.134.000
Årsresultat 4.485.000 4.668.000 7.173.000 8.738.000 3.388.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.398.000 30.631.000 38.523.000 40.615.000 11.038.000
Sum omløpsmidler 38.516.000 38.542.000 41.080.000 38.135.000 12.752.000
Sum eiendeler 70.914.000 69.173.000 79.603.000 78.750.000 23.790.000
Sum opptjent egenkapital 29.883.000 28.702.000 27.868.000 25.439.000 8.624.000
Sum egenkapital 36.233.000 35.052.000 34.218.000 31.789.000 8.874.000
Sum langsiktig gjeld 18.924.000 18.401.000 25.442.000 26.814.000 5.831.000
Sum kortsiktig gjeld 15.757.000 15.719.000 19.943.000 20.146.000 9.085.000
Sum gjeld og egenkapital 70.914.000 69.172.000 79.603.000 78.749.000 23.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.551.000 66.703.000 78.652.000 81.648.000 28.565.000
Andre inntekter 921.000 851.000 203.000 1.000 286.000
Driftsinntekter 71.472.000 67.554.000 78.855.000 81.649.000 28.851.000
Varekostnad -11.928.000 -7.484.000 -11.113.000 -10.881.000 -2.265.000
Lønninger -29.209.000 -29.149.000 -33.388.000 -33.064.000 -12.962.000
Avskrivning -6.123.000 -6.088.000 -6.179.000 -5.614.000 -2.185.000
Nedskrivning -18.000 -50.000 -89.000 0
Andre driftskostnader -18.121.000 -18.663.000 -18.533.000 -20.059.000 -6.866.000
Driftskostnader -65.381.000 -61.402.000 -69.263.000 -69.707.000 -24.278.000
Driftsresultat 6.091.000 6.152.000 9.591.000 11.942.000 4.574.000
Finansinntekter 108.000 430.000 232.000 169.000 43.000
Finanskostnader -446.000 -596.000 -711.000 -650.000 -95.000
Finans -338.000 -166.000 -479.000 -481.000 -52.000
Konsernbidrag -3.304.000 -3.834.000 -4.744.000 -7.006.000 -3.373.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.485.000 4.668.000 7.173.000 8.738.000 3.388.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 306.000 401.000 496.000 591.000 0
Maskiner anlegg 31.310.000 29.452.000 37.055.000 38.814.000 11.038.000
Driftsløsøre 782.000 778.000 949.000 1.139.000 0
Sum varige driftsmidler 32.398.000 30.631.000 38.499.000 40.543.000 11.038.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 24.000 72.000 0
Sum anleggsmidler 32.398.000 30.631.000 38.523.000 40.615.000 11.038.000
Varebeholdning 89.000 48.000 0 0 9.000
Kundefordringer 8.399.000 7.186.000 11.165.000 9.509.000 2.999.000
Andre fordringer 739.000 888.000 1.458.000 1.061.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.103.000 2.720.000 27.565.000 9.575.000
Sum omløpsmidler 38.516.000 38.542.000 41.080.000 38.135.000 12.752.000
Sum eiendeler 70.914.000 69.173.000 79.603.000 78.750.000 23.790.000
Sum opptjent egenkapital 29.883.000 28.702.000 27.868.000 25.439.000 8.624.000
Sum egenkapital 36.233.000 35.052.000 34.218.000 31.789.000 8.874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.360.000 2.024.000 1.788.000 1.266.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.236.000 4.915.000 6.162.000 9.218.000 4.497.000
Sum langsiktig gjeld 18.924.000 18.401.000 25.442.000 26.814.000 5.831.000
Leverandørgjeld 5.364.000 4.789.000 5.084.000 4.024.000 677.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.361.000 2.778.000 4.383.000 3.688.000 1.934.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.796.000 3.237.000 4.314.000 3.216.000 1.978.000
Sum kortsiktig gjeld 15.757.000 15.719.000 19.943.000 20.146.000 9.085.000
Sum gjeld og egenkapital 70.914.000 69.172.000 79.603.000 78.749.000 23.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.759.000 22.823.000 21.137.000 17.989.000 3.667.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 2.1 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2.4 2.1 1.9 1.4
Soliditet 51.1 50.7 4 40.4 37.3
Resultatgrad 8.5 9.1 12.2 14.6 15.9
Rentedekningsgrad 13.7 10.3 13.5 18.4 48.1
Gjeldsgrad 1.0 1 1.3 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.7 9.5 12.3 15.4 19.4
Signatur
17.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex