Norvia AS
Juridisk navn:  Norvia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90156012
Ugstadveien 2 Ugstadveien 2 Fax: 64936960
3490 Klokkarstua 3490 Klokkarstua
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 922465150
Aksjekapital: 330.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1970 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erfa Revisjon Follo As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.6%
Resultat  
  
336.84%
Egenkapital  
  
79.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.076.000 739.000 992.000 761.000 1.262.000
Resultat: 135.000 -57.000 -12.000 -64.000 -25.000
Egenkapital: 305.000 170.000 227.000 239.000 303.000
Regnskap for  Norvia AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.076.000 739.000 992.000 761.000 1.262.000
Driftskostnader -934.000 -772.000 -985.000 -801.000 -1.264.000
Driftsresultat 142.000 -34.000 7.000 -39.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -24.000 -21.000 -27.000 -25.000
Finans -6.000 -23.000 -20.000 -25.000 -23.000
Resultat før skatt 135.000 -57.000 -12.000 -64.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 -25.000
Årsresultat 135.000 -57.000 -12.000 -64.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 18.000 21.000 23.000 0
Sum omløpsmidler 291.000 547.000 570.000 493.000 596.000
Sum eiendeler 307.000 565.000 591.000 516.000 596.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -160.000 -103.000 -91.000 -27.000
Sum egenkapital 305.000 170.000 227.000 239.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 72.000 62.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 230.000 292.000 215.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 566.000 591.000 516.000 596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.013.000 639.000 869.000 649.000 1.157.000
Andre inntekter 63.000 100.000 124.000 112.000 105.000
Driftsinntekter 1.076.000 739.000 992.000 761.000 1.262.000
Varekostnad -877.000 -490.000 -662.000 -534.000 -857.000
Lønninger -69.000 -69.000 -2.000 -88.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -211.000 -252.000 -264.000 -319.000
Driftskostnader -934.000 -772.000 -985.000 -801.000 -1.264.000
Driftsresultat 142.000 -34.000 7.000 -39.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -24.000 -21.000 -27.000 -25.000
Finans -6.000 -23.000 -20.000 -25.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -57.000 -12.000 -64.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 18.000 21.000 23.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 18.000 21.000 23.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 18.000 21.000 23.000 0
Varebeholdning 16.000 16.000 19.000 51.000
Kundefordringer 16.000 0 24.000 5.000 6.000
Andre fordringer 275.000 529.000 527.000 469.000 540.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 291.000 547.000 570.000 493.000 596.000
Sum eiendeler 307.000 565.000 591.000 516.000 596.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -160.000 -103.000 -91.000 -27.000
Sum egenkapital 305.000 170.000 227.000 239.000 303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 156.000 130.000 154.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 72.000 62.000 24.000
Leverandørgjeld 9.000 13.000 7.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 30.000 144.000 55.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 5.000 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 230.000 292.000 215.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 566.000 591.000 516.000 596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 317.000 278.000 278.000 327.000
Likviditetsgrad 1 145.5 2.4 2 2.3 2
Likviditetsgrad 2 145.5 2.3 1.9 2.2 2
Soliditet 99.3 3 38.4 46.3 50.8
Resultatgrad 13.2 -4.6 0.7 -5.1 -0.2
Rentedekningsgrad 20.3 -1.4 0.3 -1.4 -0.1
Gjeldsgrad 2.3 1.6 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 46.6 -5.8 1.4 -7.2 -0.2
Signatur
25.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex