Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norwayaz AS
Juridisk navn:  Norwayaz AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93265509
Gullregnstien 9 Gullregnstien 9 Fax:
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 986942483
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
146.34%
Resultat  
  
4798.11%
Egenkapital  
  
-27.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.434.000 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000
Resultat: 2.490.000 -53.000 482.000 -2.899.000 691.000
Egenkapital: 2.863.000 3.965.000 4.276.000 4.795.000 8.938.000
Regnskap for  Norwayaz AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.434.000 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000
Driftskostnader -919.000 -1.401.000 -1.331.000 -1.303.000 -1.456.000
Driftsresultat 2.515.000 -7.000 524.000 1.056.000 680.000
Finansinntekter 0 0 76.000 29.000
Finanskostnader -26.000 -46.000 -42.000 -4.030.000 -17.000
Finans -26.000 -46.000 -42.000 -3.954.000 12.000
Resultat før skatt 2.490.000 -53.000 482.000 -2.899.000 691.000
Skattekostnad -548.000 12.000 -113.000 -248.000 -169.000
Årsresultat 1.942.000 -41.000 369.000 -3.147.000 522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.228.000 3.355.000 5.026.000 5.388.000 8.550.000
Sum omløpsmidler 3.327.000 1.538.000 1.886.000 1.065.000 1.922.000
Sum eiendeler 6.555.000 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000
Sum opptjent egenkapital 2.763.000 3.865.000 4.176.000 4.695.000 8.838.000
Sum egenkapital 2.863.000 3.965.000 4.276.000 4.795.000 8.938.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 136.000 267.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 3.692.000 917.000 2.500.000 1.391.000 1.134.000
Sum gjeld og egenkapital 6.555.000 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.434.000 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.434.000 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -662.000 -1.087.000 -1.048.000 -861.000 -897.000
Avskrivning 0 -136.000 -149.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -314.000 -147.000 -293.000 -410.000
Driftskostnader -919.000 -1.401.000 -1.331.000 -1.303.000 -1.456.000
Driftsresultat 2.515.000 -7.000 524.000 1.056.000 680.000
Finansinntekter 0 0 76.000 29.000
Finanskostnader -26.000 -46.000 -42.000 -4.030.000 -17.000
Finans -26.000 -46.000 -42.000 -3.954.000 12.000
Konsernbidrag -1.844.000 0 -438.000 -846.000 0
Utbytte -1.200.000 -270.000 0 -150.000 -800.000
Årsresultat 1.942.000 -41.000 369.000 -3.147.000 522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 56.000 44.000 27.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 73.000 73.000 209.000 358.000
Sum varige driftsmidler 73.000 73.000 73.000 209.000 358.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.126.000 3.226.000 4.909.000 5.152.000 8.185.000
Sum anleggsmidler 3.228.000 3.355.000 5.026.000 5.388.000 8.550.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.084.000 1.195.000 1.822.000 770.000 80.000
Andre fordringer 997.000 320.000 60.000 205.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 603.000
Kasse, bank 247.000 23.000 4.000 90.000 1.165.000
Sum omløpsmidler 3.327.000 1.538.000 1.886.000 1.065.000 1.922.000
Sum eiendeler 6.555.000 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000
Sum opptjent egenkapital 2.763.000 3.865.000 4.176.000 4.695.000 8.838.000
Sum egenkapital 2.863.000 3.965.000 4.276.000 4.795.000 8.938.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.364.000 433.000 2.119.000 1.113.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 136.000 267.000 400.000
Leverandørgjeld 4.000 42.000 19.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 186.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 40.000 56.000 57.000 54.000
Utbytte -1.200.000 -270.000 0 -150.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 85.000 132.000 305.000 71.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 3.692.000 917.000 2.500.000 1.391.000 1.134.000
Sum gjeld og egenkapital 6.555.000 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -365.000 621.000 -614.000 -326.000 788.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.7 0.8 0.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.7 0.8 0.8 1.7
Soliditet 43.7 8 61.9 74.3 85.4
Resultatgrad 73.2 -0.5 28.2 44.8 31.9
Rentedekningsgrad 96.7 -0.2 12.5 0.3 4
Gjeldsgrad 1.3 0.2 0.6 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 38.4 -0.1 7.6 17.5 6.8
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex