Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norwegian Creatures Limited
Juridisk navn:  Norwegian Creatures Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99012775
Risåsvegen 71 Risåsvegen 71 Fax:
2436 Våler I Solør 2436 Våler I Solør
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 993297267
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/18/2008
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
304.84%
Resultat  
  
123.26%
Egenkapital  
  
4.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 251.000 62.000 450.000 173.000 89.000
Resultat: 30.000 -129.000 162.000 -37.000 -98.000
Egenkapital: -693.000 -723.000 -593.000 -755.000 -719.000
Regnskap for  Norwegian Creatures Limited
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 251.000 62.000 450.000 173.000 89.000
Driftskostnader -222.000 -192.000 -287.000 -209.000 -187.000
Driftsresultat 30.000 -129.000 162.000 -37.000 -97.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 30.000 -129.000 162.000 -37.000 -98.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -129.000 162.000 -37.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 35.000 70.000 87.000 109.000
Sum omløpsmidler 180.000 212.000 214.000 293.000 248.000
Sum eiendeler 205.000 247.000 284.000 380.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -693.000 -723.000 -593.000 -755.000 -719.000
Sum egenkapital -693.000 -723.000 -593.000 -755.000 -719.000
Sum langsiktig gjeld 751.000 916.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 147.000 54.000 876.000 1.136.000 1.075.000
Sum gjeld og egenkapital 205.000 247.000 283.000 381.000 356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 251.000 62.000 450.000 172.000 89.000
Andre inntekter 0 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 251.000 62.000 450.000 173.000 89.000
Varekostnad -121.000 -21.000 -142.000 -72.000 -65.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -34.000 -17.000 -22.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -137.000 -128.000 -115.000 -95.000
Driftskostnader -222.000 -192.000 -287.000 -209.000 -187.000
Driftsresultat 30.000 -129.000 162.000 -37.000 -97.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -129.000 162.000 -37.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 35.000 70.000 87.000 109.000
Sum varige driftsmidler 25.000 35.000 70.000 87.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 35.000 70.000 87.000 109.000
Varebeholdning 105.000 198.000 198.000 274.000 234.000
Kundefordringer -1.000 7.000 5.000 3.000 13.000
Andre fordringer 0 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 7.000 9.000 17.000 2.000
Sum omløpsmidler 180.000 212.000 214.000 293.000 248.000
Sum eiendeler 205.000 247.000 284.000 380.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -693.000 -723.000 -593.000 -755.000 -719.000
Sum egenkapital -693.000 -723.000 -593.000 -755.000 -719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 751.000 916.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -11.000 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 63.000 873.000 1.131.000 1.064.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 54.000 876.000 1.136.000 1.075.000
Sum gjeld og egenkapital 205.000 247.000 283.000 381.000 356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 158.000 -662.000 -843.000 -827.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.9 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0 0 0
Soliditet -338.0 -292.7 -209.5 -198.2
Resultatgrad 12.0 -208.1 3 -21.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet 14.6 -52.2 57.2 -9.7 -27.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex