Norwegian Flyfishers Club AS
Juridisk navn:  Norwegian Flyfishers Club AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91393498
Rogstadmoen Rogstadmoen Fax:
7295 Rognes 7295 Rognes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 980832554
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/2/1999 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.54%
Resultat  
  
64.13%
Egenkapital  
  
-3.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.469.000 3.504.000 3.940.000 3.340.000 2.564.000
Resultat: -433.000 -1.207.000 -1.182.000 -1.729.000 -2.628.000
Egenkapital: -13.665.000 -13.231.000 -12.025.000 -10.843.000 -9.113.000
Regnskap for  Norwegian Flyfishers Club AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.469.000 3.504.000 3.940.000 3.340.000 2.564.000
Driftskostnader -4.904.000 -4.712.000 -5.125.000 -5.029.000 -5.202.000
Driftsresultat -435.000 -1.208.000 -1.185.000 -1.689.000 -2.638.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -44.000 -5.000
Finans 1.000 1.000 3.000 -40.000 9.000
Resultat før skatt -433.000 -1.207.000 -1.182.000 -1.729.000 -2.628.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -433.000 -1.207.000 -1.182.000 -1.729.000 -2.628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.745.000 10.145.000 10.610.000 11.151.000 11.494.000
Sum omløpsmidler 871.000 1.031.000 704.000 1.617.000 1.132.000
Sum eiendeler 10.616.000 11.176.000 11.314.000 12.768.000 12.626.000
Sum opptjent egenkapital -14.265.000 -13.831.000 -12.625.000 -11.443.000 -9.713.000
Sum egenkapital -13.665.000 -13.231.000 -12.025.000 -10.843.000 -9.113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.281.000 24.408.000 23.339.000 23.611.000 21.739.000
Sum gjeld og egenkapital 10.616.000 11.177.000 11.314.000 12.768.000 12.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.469.000 3.504.000 3.940.000 3.340.000 2.564.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.469.000 3.504.000 3.940.000 3.340.000 2.564.000
Varekostnad -3.011.000 -3.013.000 -3.263.000 -3.364.000 -3.110.000
Lønninger -720.000 -661.000 -646.000 -518.000 -697.000
Avskrivning -400.000 -465.000 -541.000 -542.000 -536.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -773.000 -573.000 -675.000 -605.000 -859.000
Driftskostnader -4.904.000 -4.712.000 -5.125.000 -5.029.000 -5.202.000
Driftsresultat -435.000 -1.208.000 -1.185.000 -1.689.000 -2.638.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -44.000 -5.000
Finans 1.000 1.000 3.000 -40.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -433.000 -1.207.000 -1.182.000 -1.729.000 -2.628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 298.000 304.000 10.545.000 10.946.000 11.147.000
Maskiner anlegg 9.447.000 9.841.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 65.000 206.000 347.000
Sum varige driftsmidler 9.745.000 10.145.000 10.610.000 11.151.000 11.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.745.000 10.145.000 10.610.000 11.151.000 11.494.000
Varebeholdning 322.000 341.000 380.000 520.000 536.000
Kundefordringer 46.000 10.000 0 0 88.000
Andre fordringer 206.000 6.000 36.000 243.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 297.000 674.000 289.000 854.000 486.000
Sum omløpsmidler 871.000 1.031.000 704.000 1.617.000 1.132.000
Sum eiendeler 10.616.000 11.176.000 11.314.000 12.768.000 12.626.000
Sum opptjent egenkapital -14.265.000 -13.831.000 -12.625.000 -11.443.000 -9.713.000
Sum egenkapital -13.665.000 -13.231.000 -12.025.000 -10.843.000 -9.113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 20.348.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 263.000 30.000 21.000 23.000 352.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 29.000 1.000 1.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.911.000 24.349.000 23.317.000 23.587.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 24.281.000 24.408.000 23.339.000 23.611.000 21.739.000
Sum gjeld og egenkapital 10.616.000 11.177.000 11.314.000 12.768.000 12.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.410.000 -23.377.000 -22.635.000 -21.994.000 -20.607.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -128.7 -118.4 -106.3 -84.9 -72.2
Resultatgrad -9.7 -34.5 -30.1 -50.6 -102.9
Rentedekningsgrad -402.7 -38.4 -524.8
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -1.9 -2.2 -2.4
Total kapitalrentabilitet -4.1 -10.8 -10.4 -13.2 -20.8
Signatur
16.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex