Notodden Camping AS
Juridisk navn:  Notodden Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35013310
Klypevegen 9 Reshjemvegen 46 Fax: 35018587
3684 Notodden 3677 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 964137773
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 4/1/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ak Regnskap Nystad As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.51%
Resultat  
  
5377.78%
Egenkapital  
  
15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.091.000 2.298.000 1.802.000 1.956.000 1.880.000
Resultat: 493.000 9.000 -14.000 39.000 223.000
Egenkapital: 1.158.000 1.007.000 856.000 877.000 936.000
Regnskap for  Notodden Camping AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.091.000 2.298.000 1.802.000 1.956.000 1.880.000
Driftskostnader -2.330.000 -2.074.000 -1.623.000 -1.818.000 -1.629.000
Driftsresultat 760.000 225.000 180.000 137.000 252.000
Finansinntekter -1.000 0 0
Finanskostnader -268.000 -216.000 -192.000 -98.000 -29.000
Finans -268.000 -216.000 -193.000 -98.000 -29.000
Resultat før skatt 493.000 9.000 -14.000 39.000 223.000
Skattekostnad -42.000 -58.000 -7.000 -9.000 -51.000
Årsresultat 451.000 -48.000 -21.000 31.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.037.000 5.460.000 5.037.000 4.819.000 1.340.000
Sum omløpsmidler 619.000 795.000 548.000 506.000 659.000
Sum eiendeler 8.656.000 6.255.000 5.585.000 5.325.000 1.999.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 907.000 755.000 777.000 836.000
Sum egenkapital 1.158.000 1.007.000 856.000 877.000 936.000
Sum langsiktig gjeld 6.557.000 4.748.000 4.169.000 4.183.000 842.000
Sum kortsiktig gjeld 940.000 500.000 560.000 265.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 8.655.000 6.255.000 5.584.000 5.325.000 1.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.875.000 2.188.000 1.802.000 1.956.000 1.880.000
Andre inntekter 216.000 111.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.091.000 2.298.000 1.802.000 1.956.000 1.880.000
Varekostnad -135.000 -47.000 -51.000 -152.000 -119.000
Lønninger -444.000 -412.000 -352.000 -411.000 -383.000
Avskrivning -335.000 -376.000 -290.000 -222.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.416.000 -1.239.000 -930.000 -1.033.000 -944.000
Driftskostnader -2.330.000 -2.074.000 -1.623.000 -1.818.000 -1.629.000
Driftsresultat 760.000 225.000 180.000 137.000 252.000
Finansinntekter -1.000 0 0
Finanskostnader -268.000 -216.000 -192.000 -98.000 -29.000
Finans -268.000 -216.000 -193.000 -98.000 -29.000
Konsernbidrag -300.000 200.000 0 0 0
Utbytte 0 -90.000 -103.000
Årsresultat 451.000 -48.000 -21.000 31.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.919.000 4.428.000 4.655.000 4.476.000 943.000
Maskiner anlegg 30.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.027.000 1.001.000 321.000 313.000 397.000
Sum varige driftsmidler 7.976.000 5.429.000 4.976.000 4.789.000 1.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 31.000 61.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 8.037.000 5.460.000 5.037.000 4.819.000 1.340.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 128.000 58.000 66.000 92.000 48.000
Andre fordringer 221.000 205.000 272.000 363.000 185.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 270.000 532.000 210.000 50.000 425.000
Sum omløpsmidler 619.000 795.000 548.000 506.000 659.000
Sum eiendeler 8.656.000 6.255.000 5.585.000 5.325.000 1.999.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 907.000 755.000 777.000 836.000
Sum egenkapital 1.158.000 1.007.000 856.000 877.000 936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 19.000 0 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.557.000 4.748.000 4.169.000 4.183.000 842.000
Leverandørgjeld 209.000 155.000 136.000 28.000 89.000
Betalbar skatt 30.000 -6.000 11.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 31.000 14.000 21.000 17.000
Utbytte 0 -90.000 -103.000
Annen kortsiktig gjeld 676.000 284.000 416.000 206.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 940.000 500.000 560.000 265.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 8.655.000 6.255.000 5.584.000 5.325.000 1.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -321.000 295.000 -12.000 241.000 439.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.6 1 1.9 3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.6 1 1.9 3
Soliditet 13.4 16.1 15.3 16.5 46.8
Resultatgrad 24.6 9.8 1 7 13.4
Rentedekningsgrad 2.8 1.0 0.9 1.4 8.7
Gjeldsgrad 6.5 5.2 5.5 5.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 8.8 3.6 3.2 2.6 12.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex