Numeric Labs AS
Juridisk navn:  Numeric Labs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51663314
Prestgardsgutua 2 Prestgardsgutua 2 Fax: 51660578
2653 Vestre Gausdal 2653 Vestre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 982338956
Aksjekapital: 248.600 NOK
Etableringsdato: 7/3/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.77%
Resultat  
  
1416.67%
Egenkapital  
  
281.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 424.000 579.000 429.000 332.000 351.000
Resultat: 273.000 18.000 -86.000 66.000 52.000
Egenkapital: 176.000 -97.000 -115.000 18.000 -48.000
Regnskap for  Numeric Labs AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 424.000 579.000 429.000 332.000 351.000
Driftskostnader -149.000 -561.000 -515.000 -266.000 -298.000
Driftsresultat 275.000 18.000 -86.000 66.000 54.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -3.000 -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 273.000 18.000 -86.000 66.000 52.000
Skattekostnad -47.000 0 0
Årsresultat 273.000 18.000 -133.000 66.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 592.000 80.000 71.000 118.000 109.000
Sum omløpsmidler 37.000 554.000 479.000 470.000 281.000
Sum eiendeler 629.000 634.000 550.000 588.000 390.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -346.000 -364.000 -230.000 -297.000
Sum egenkapital 176.000 -97.000 -115.000 18.000 -48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 453.000 731.000 665.000 569.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 629.000 634.000 550.000 588.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 424.000 579.000 429.000 332.000 351.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 424.000 579.000 429.000 332.000 351.000
Varekostnad -42.000 -486.000 -372.000 -106.000 -213.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -50.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -75.000 -143.000 -160.000 -85.000
Driftskostnader -149.000 -561.000 -515.000 -266.000 -298.000
Driftsresultat 275.000 18.000 -86.000 66.000 54.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -3.000 -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 273.000 18.000 -133.000 66.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 47.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 560.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 560.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 80.000 71.000 71.000 62.000
Sum anleggsmidler 592.000 80.000 71.000 118.000 109.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 377.000 273.000 0 0
Andre fordringer 1.000 0 201.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 177.000 206.000 269.000 207.000
Sum omløpsmidler 37.000 554.000 479.000 470.000 281.000
Sum eiendeler 629.000 634.000 550.000 588.000 390.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -346.000 -364.000 -230.000 -297.000
Sum egenkapital 176.000 -97.000 -115.000 18.000 -48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 324.000 251.000 146.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 7.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 437.000 394.000 408.000 423.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 731.000 665.000 569.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 629.000 634.000 550.000 588.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -416.000 -177.000 -186.000 -99.000 -157.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.8 0.7 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.8 0.7 0.8 0.6
Soliditet 28.0 -15.3 -20.9 3.1 -12.3
Resultatgrad 64.9 3.1 19.9 15.4
Rentedekningsgrad 39.3 18.0 5
Gjeldsgrad 2.6 -7.5 -5.8 31.6 -9.1
Total kapitalrentabilitet 44.4 2.8 -15.5 11.2 13.8
Signatur
15.02.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex