Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Numeric Labs AS
Juridisk navn:  Numeric Labs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51663314
Prestgardsgutua 2 Prestgardsgutua 2 Fax: 51660578
2653 Vestre Gausdal 2653 Vestre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 982338956
Aksjekapital: 248.600 NOK
Etableringsdato: 7/3/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.97%
Resultat  
  
120.93%
Egenkapital  
  
15.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 579.000 429.000 332.000 351.000 632.000
Resultat: 18.000 -86.000 66.000 52.000 25.000
Egenkapital: -97.000 -115.000 18.000 -48.000 -100.000
Regnskap for  Numeric Labs AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 579.000 429.000 332.000 351.000 632.000
Driftskostnader -561.000 -515.000 -266.000 -298.000 -605.000
Driftsresultat 18.000 -86.000 66.000 54.000 27.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans -1.000 0 0 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 18.000 -86.000 66.000 52.000 25.000
Skattekostnad -47.000 0 0 0
Årsresultat 18.000 -133.000 66.000 52.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 71.000 118.000 109.000 109.000
Sum omløpsmidler 554.000 479.000 470.000 281.000 495.000
Sum eiendeler 634.000 550.000 588.000 390.000 604.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -364.000 -230.000 -297.000 -349.000
Sum egenkapital -97.000 -115.000 18.000 -48.000 -100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 731.000 665.000 569.000 438.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 634.000 550.000 588.000 390.000 605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 579.000 429.000 332.000 351.000 632.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 579.000 429.000 332.000 351.000 632.000
Varekostnad -486.000 -372.000 -106.000 -213.000 -466.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -143.000 -160.000 -85.000 -139.000
Driftskostnader -561.000 -515.000 -266.000 -298.000 -605.000
Driftsresultat 18.000 -86.000 66.000 54.000 27.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans -1.000 0 0 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 -133.000 66.000 52.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 47.000 47.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 71.000 71.000 62.000 62.000
Sum anleggsmidler 80.000 71.000 118.000 109.000 109.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 377.000 273.000 0 0 280.000
Andre fordringer 0 201.000 75.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 206.000 269.000 207.000 212.000
Sum omløpsmidler 554.000 479.000 470.000 281.000 495.000
Sum eiendeler 634.000 550.000 588.000 390.000 604.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -364.000 -230.000 -297.000 -349.000
Sum egenkapital -97.000 -115.000 18.000 -48.000 -100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 324.000 251.000 146.000 0 249.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 7.000 0 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 408.000 423.000 437.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 731.000 665.000 569.000 438.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 634.000 550.000 588.000 390.000 605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 -186.000 -99.000 -157.000 -210.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7
Soliditet -15.3 -20.9 3.1 -12.3 -16.5
Resultatgrad 3.1 19.9 15.4 4.3
Rentedekningsgrad 18.0 5 13.5
Gjeldsgrad -7.5 -5.8 31.6 -9.1
Total kapitalrentabilitet 2.8 -15.5 11.2 13.8 4.5
Signatur
15.02.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex