Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nunatak AS
Juridisk navn:  Nunatak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91131252
Glacisgata 7 Glacisgata 7 Fax:
1606 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 983229158
Aksjekapital: 113.333 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.33%
Resultat  
  
143.81%
Egenkapital  
  
4.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.540.000 1.644.000 844.000 711.000 844.000
Resultat: 435.000 -993.000 1.004.000 59.741.000 -943.000
Egenkapital: 9.208.000 8.831.000 9.936.000 8.958.000 10.669.000
Regnskap for  Nunatak AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.540.000 1.644.000 844.000 711.000 844.000
Driftskostnader -1.275.000 -1.136.000 -782.000 -738.000 -1.743.000
Driftsresultat 266.000 508.000 62.000 -27.000 -899.000
Finansinntekter 420.000 0 986.000 60.017.000 16.000
Finanskostnader -250.000 -1.501.000 -44.000 -249.000 -60.000
Finans 170.000 -1.501.000 942.000 59.768.000 -44.000
Resultat før skatt 435.000 -993.000 1.004.000 59.741.000 -943.000
Skattekostnad -59.000 -112.000 -26.000 179.000 29.000
Årsresultat 376.000 -1.104.000 978.000 59.919.000 -914.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.298.000 7.612.000 9.079.000 9.126.000 11.764.000
Sum omløpsmidler 2.460.000 1.979.000 1.166.000 1.184.000 597.000
Sum eiendeler 9.758.000 9.591.000 10.245.000 10.310.000 12.361.000
Sum opptjent egenkapital 5.171.000 66.368.000 67.473.000 66.495.000 6.575.000
Sum egenkapital 9.208.000 8.831.000 9.936.000 8.958.000 10.669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.553.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 760.000 309.000 1.353.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 9.758.000 9.591.000 10.245.000 10.311.000 12.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.540.000 1.644.000 844.000 711.000 844.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.540.000 1.644.000 844.000 711.000 844.000
Varekostnad -3.000 -15.000 0 0 0
Lønninger -1.002.000 -928.000 -587.000 -571.000 -502.000
Avskrivning 0 -6.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -193.000 -189.000 -146.000 -1.220.000
Driftskostnader -1.275.000 -1.136.000 -782.000 -738.000 -1.743.000
Driftsresultat 266.000 508.000 62.000 -27.000 -899.000
Finansinntekter 420.000 0 986.000 60.017.000 16.000
Finanskostnader -250.000 -1.501.000 -44.000 -249.000 -60.000
Finans 170.000 -1.501.000 942.000 59.768.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 376.000 -1.104.000 978.000 59.919.000 -914.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 306.000 364.000 476.000 502.000 323.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 28.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.992.000 7.248.000 8.604.000 8.618.000 11.413.000
Sum anleggsmidler 7.298.000 7.612.000 9.079.000 9.126.000 11.764.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 575.000 1.253.000 474.000 225.000 264.000
Andre fordringer 1.532.000 403.000 335.000 212.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 353.000 324.000 357.000 747.000 247.000
Sum omløpsmidler 2.460.000 1.979.000 1.166.000 1.184.000 597.000
Sum eiendeler 9.758.000 9.591.000 10.245.000 10.310.000 12.361.000
Sum opptjent egenkapital 5.171.000 66.368.000 67.473.000 66.495.000 6.575.000
Sum egenkapital 9.208.000 8.831.000 9.936.000 8.958.000 10.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.553.000
Leverandørgjeld 20.000 134.000 93.000 40.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 362.000 134.000 101.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.000 264.000 82.000 1.212.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 760.000 309.000 1.353.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 9.758.000 9.591.000 10.245.000 10.311.000 12.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.910.000 1.219.000 857.000 -169.000 458.000
Likviditetsgrad 1 4.5 2.6 3.8 0.9 4.3
Likviditetsgrad 2 4.5 2.6 3.8 0.9 4.3
Soliditet 94.4 92.1 9 86.9 86.3
Resultatgrad 17.3 30.9 7.3 -3.8 -106.5
Rentedekningsgrad 1.1 0.3 1.4 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.0 5.3 10.2 581.8 -7.1
Signatur
28.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex