Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ny Tech AS
Juridisk navn:  Ny Tech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Nygård Chr Bjønnes vei 3 c/o Nygård Chr Bjønnes vei 3 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 990022925
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-44.28%
Egenkapital  
  
2.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 112.000 201.000 157.000 118.000 178.000
Egenkapital: 557.000 545.000 544.000 457.000 853.000
Regnskap for  Ny Tech AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -13.000 -10.000 -8.000 -5.000
Driftsresultat -12.000 -13.000 -10.000 -8.000 -5.000
Finansinntekter 124.000 214.000 168.000 125.000 183.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 124.000 214.000 168.000 125.000 183.000
Resultat før skatt 112.000 201.000 157.000 118.000 178.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -4.000
Årsresultat 112.000 201.000 157.000 118.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000
Sum omløpsmidler 16.000 7.000 6.000 75.000 319.000
Sum eiendeler 558.000 549.000 548.000 617.000 861.000
Sum opptjent egenkapital 523.000 511.000 510.000 423.000 749.000
Sum egenkapital 557.000 545.000 544.000 457.000 853.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 4.000 4.000 160.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 549.000 548.000 617.000 861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -13.000 -10.000 -8.000 -5.000
Driftskostnader -12.000 -13.000 -10.000 -8.000 -5.000
Driftsresultat -12.000 -13.000 -10.000 -8.000 -5.000
Finansinntekter 124.000 214.000 168.000 125.000 183.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 124.000 214.000 168.000 125.000 183.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -200.000 -70.000 -444.000 -100.000
Årsresultat 112.000 201.000 157.000 118.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000
Sum anleggsmidler 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 7.000 6.000 75.000 319.000
Sum omløpsmidler 16.000 7.000 6.000 75.000 319.000
Sum eiendeler 558.000 549.000 548.000 617.000 861.000
Sum opptjent egenkapital 523.000 511.000 510.000 423.000 749.000
Sum egenkapital 557.000 545.000 544.000 457.000 853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -200.000 -70.000 -444.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 4.000 4.000 160.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 549.000 548.000 617.000 861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 3.000 2.000 -85.000 311.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8 1.5 0.5 39.9
Likviditetsgrad 2 1 1.8 1.5 0.5 39.9
Soliditet 99.8 99.3 99.3 74.1 99.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4 0
Total kapitalrentabilitet 20.1 36.6 28.8 1 20.7
Signatur
31.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex