Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nybråten Forvaltning As
Juridisk navn:  Nybråten Forvaltning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23001890
Vollsveien 13C Lilleakerveien 16 Fax: 23001892
1366 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983666256
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40%
Resultat  
  
-112.5%
Egenkapital  
  
-0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 140.000 100.000 200.000 284.000 272.000
Resultat: -15.000 120.000 377.000 243.000 197.000
Egenkapital: 6.287.000 6.328.000 6.209.000 5.858.000 5.661.000
Regnskap for  Nybråten Forvaltning As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 140.000 100.000 200.000 284.000 272.000
Driftskostnader -27.000 -104.000 -91.000 -43.000 -54.000
Driftsresultat 113.000 -4.000 109.000 241.000 218.000
Finansinntekter 75.000 123.000 271.000 52.000 87.000
Finanskostnader -203.000 -2.000 -51.000 -107.000
Finans -128.000 123.000 269.000 1.000 -20.000
Resultat før skatt -15.000 120.000 377.000 243.000 197.000
Skattekostnad -26.000 -1.000 -27.000 -46.000 -42.000
Årsresultat -41.000 119.000 351.000 197.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.266.000 9.216.000 9.469.000 9.089.000 8.570.000
Sum omløpsmidler 2.834.000 2.914.000 1.002.000 1.646.000 546.000
Sum eiendeler 12.100.000 12.130.000 10.471.000 10.735.000 9.116.000
Sum opptjent egenkapital 5.888.000 5.929.000 5.810.000 5.459.000 5.262.000
Sum egenkapital 6.287.000 6.328.000 6.209.000 5.858.000 5.661.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.813.000 5.802.000 4.262.000 4.876.000 3.455.000
Sum gjeld og egenkapital 12.100.000 12.130.000 10.471.000 10.734.000 9.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 140.000 100.000 200.000 284.000 272.000
Driftsinntekter 140.000 100.000 200.000 284.000 272.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -104.000 -91.000 -43.000 -54.000
Driftskostnader -27.000 -104.000 -91.000 -43.000 -54.000
Driftsresultat 113.000 -4.000 109.000 241.000 218.000
Finansinntekter 75.000 123.000 271.000 52.000 87.000
Finanskostnader -203.000 -2.000 -51.000 -107.000
Finans -128.000 123.000 269.000 1.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -41.000 119.000 351.000 197.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.266.000 9.216.000 9.469.000 9.089.000 8.570.000
Sum anleggsmidler 9.266.000 9.216.000 9.469.000 9.089.000 8.570.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 898.000 1.175.000 999.000 1.533.000 543.000
Kasse, bank 1.936.000 1.740.000 3.000 113.000 3.000
Sum omløpsmidler 2.834.000 2.914.000 1.002.000 1.646.000 546.000
Sum eiendeler 12.100.000 12.130.000 10.471.000 10.735.000 9.116.000
Sum opptjent egenkapital 5.888.000 5.929.000 5.810.000 5.459.000 5.262.000
Sum egenkapital 6.287.000 6.328.000 6.209.000 5.858.000 5.661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 236.000 236.000 191.000 1.917.000 2.373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 1.000 27.000 46.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 19.000 44.000 61.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.522.000 5.547.000 4.000.000 2.852.000 982.000
Sum kortsiktig gjeld 5.813.000 5.802.000 4.262.000 4.876.000 3.455.000
Sum gjeld og egenkapital 12.100.000 12.130.000 10.471.000 10.734.000 9.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.979.000 -2.888.000 -3.260.000 -3.230.000 -2.909.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2
Soliditet 52.0 52.2 59.3 54.6 62.1
Resultatgrad 80.7 -4.0 54.5 84.9 80.1
Rentedekningsgrad 0.6 54.5 4.7 2
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.6 1.0 3.6 2.7 3.3
Signatur
08.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex