Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nye Nor As
Juridisk navn:  Nye Nor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22334144
6.Etasje Kabelgata 51 6.Etasje Kabelgata 51 Fax: 22334144
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982182107
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: K-Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.97%
Resultat  
  
-86.67%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 416.000 501.000 554.000 984.000 975.000
Resultat: 4.000 30.000 5.000 511.000 -201.000
Egenkapital: 626.000 624.000 600.000 596.000 135.000
Regnskap for  Nye Nor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 416.000 501.000 554.000 984.000 975.000
Driftskostnader -411.000 -472.000 -548.000 -473.000 -1.176.000
Driftsresultat 4.000 30.000 6.000 512.000 -201.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 4.000 30.000 5.000 511.000 -201.000
Skattekostnad -1.000 -7.000 -1.000 -50.000 0
Årsresultat 3.000 24.000 4.000 461.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.000 75.000 40.000 21.000 4.000
Sum omløpsmidler 644.000 610.000 585.000 647.000 276.000
Sum eiendeler 883.000 685.000 625.000 668.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 506.000 504.000 480.000 469.000 8.000
Sum egenkapital 626.000 624.000 600.000 596.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 94.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 163.000 62.000 25.000 71.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 686.000 625.000 667.000 280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 285.000 375.000 397.000 418.000
Andre inntekter 281.000 216.000 179.000 587.000 557.000
Driftsinntekter 416.000 501.000 554.000 984.000 975.000
Varekostnad -74.000 -141.000 -157.000 -67.000 -406.000
Lønninger 0 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -3.000 0 0 -3.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -334.000 -331.000 -390.000 -402.000 -760.000
Driftskostnader -411.000 -472.000 -548.000 -473.000 -1.176.000
Driftsresultat 4.000 30.000 6.000 512.000 -201.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 24.000 4.000 461.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 203.000 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 203.000 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 75.000 40.000 21.000 1.000
Sum anleggsmidler 239.000 75.000 40.000 21.000 4.000
Varebeholdning 6.000 17.000 29.000 30.000 26.000
Kundefordringer 67.000 146.000 34.000 0 -33.000
Andre fordringer 38.000 4.000 4.000 6.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 533.000 443.000 518.000 591.000 189.000
Sum omløpsmidler 644.000 610.000 585.000 647.000 276.000
Sum eiendeler 883.000 685.000 625.000 668.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 506.000 504.000 480.000 469.000 8.000
Sum egenkapital 626.000 624.000 600.000 596.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 94.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 38.000 6.000 1.000 133.000
Betalbar skatt 1.000 7.000 1.000 50.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 7.000 8.000 1.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 10.000 10.000 20.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 62.000 25.000 71.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 686.000 625.000 667.000 280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 481.000 548.000 560.000 576.000 131.000
Likviditetsgrad 1 4.0 9.8 23.4 9.1 1.9
Likviditetsgrad 2 3.9 9.6 22.2 8.7 1.7
Soliditet 70.9 9 9 89.4 48.2
Resultatgrad 1.0 6 1.1 5 -20.6
Rentedekningsgrad 2.0 3 6 2
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0 0.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.6 4.5 1.1 76.9 -71.4
Signatur
01.09.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex