Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nygård Utleie As
Juridisk navn:  Nygård Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98260551
Ringveien 14 Ringveien 14 Fax:
9770 Mehamn 9770 Mehamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 988487325
Aksjekapital: 419.600 NOK
Etableringsdato: 7/11/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Liv-Elin F. Brun
Utvikling:
Omsetning  
  
124.86%
Resultat  
  
295.79%
Egenkapital  
  
276.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 389.000 173.000 171.000 78.000 78.000
Resultat: 186.000 -95.000 44.000 -48.000 -10.000
Egenkapital: 196.000 52.000 126.000 150.000 193.000
Regnskap for  Nygård Utleie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 389.000 173.000 171.000 78.000 78.000
Driftskostnader -184.000 -247.000 -92.000 -97.000 -57.000
Driftsresultat 204.000 -74.000 79.000 -19.000 21.000
Finansinntekter 0 0 7.000 7.000
Finanskostnader -19.000 0 -34.000 -36.000 -37.000
Finans -19.000 -21.000 -34.000 -29.000 -30.000
Resultat før skatt 186.000 -95.000 44.000 -48.000 -10.000
Skattekostnad -41.000 21.000 -68.000 5.000 1.000
Årsresultat 145.000 -74.000 -24.000 -43.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.713.000 733.000 733.000 533.000 528.000
Sum omløpsmidler 74.000 93.000 56.000 72.000 67.000
Sum eiendeler 2.787.000 749.000 789.000 605.000 595.000
Sum opptjent egenkapital -226.000 0 -297.000 -273.000 -229.000
Sum egenkapital 196.000 52.000 126.000 150.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 1.783.000 285.000 347.000 370.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 808.000 413.000 316.000 85.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 2.788.000 749.000 789.000 605.000 596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.000 53.000 0 78.000 78.000
Andre inntekter 166.000 120.000 171.000 0 0
Driftsinntekter 389.000 173.000 171.000 78.000 78.000
Varekostnad 0 -5.000 -6.000 0
Lønninger -65.000 0 0 0
Avskrivning -55.000 -41.000 -28.000 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -141.000 -59.000 -91.000 -50.000
Driftskostnader -184.000 -247.000 -92.000 -97.000 -57.000
Driftsresultat 204.000 -74.000 79.000 -19.000 21.000
Finansinntekter 0 0 7.000 7.000
Finanskostnader -19.000 0 -34.000 -36.000 -37.000
Finans -19.000 -21.000 -34.000 -29.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 -74.000 -24.000 -43.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 0 52.000 47.000
Fast eiendom 2.701.000 640.000 659.000 481.000 481.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 657.000 22.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.713.000 17.000 681.000 481.000 481.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 52.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.713.000 733.000 733.000 533.000 528.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -2.000 0 47.000 23.000 39.000
Andre fordringer 0 0 40.000 -10.000
Sum investeringer 0 0 0 37.000
Kasse, bank 76.000 93.000 9.000 9.000 2.000
Sum omløpsmidler 74.000 93.000 56.000 72.000 67.000
Sum eiendeler 2.787.000 749.000 789.000 605.000 595.000
Sum opptjent egenkapital -226.000 0 -297.000 -273.000 -229.000
Sum egenkapital 196.000 52.000 126.000 150.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 770.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.783.000 285.000 347.000 370.000 373.000
Leverandørgjeld 3.000 93.000 40.000 65.000 9.000
Betalbar skatt 15.000 0 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 53.000 263.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 808.000 413.000 316.000 85.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 2.788.000 749.000 789.000 605.000 596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -734.000 -260.000 -13.000 38.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.8 2.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.8 2.3
Soliditet 7.0 1 24.8 32.4
Resultatgrad 52.4 46.2 -24.4 26.9
Rentedekningsgrad 10.7 2.3 -0.5 0.6
Gjeldsgrad 13.2 5.3 3 2.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 1 4.7
Signatur
04.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.01.2022
Daglig leder alene.
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex