Nygård & Krantz Eiendom As
Juridisk navn:  Nygård & Krantz Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørgeveien 358 Bjørgeveien 358 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998003679
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 30.000 25.000 27.000 21.000
Resultat: -6.000 2.000 -3.000 -3.000 -8.000
Egenkapital: -21.000 -15.000 -17.000 -14.000 -11.000
Regnskap for  Nygård & Krantz Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 30.000 25.000 27.000 21.000
Driftskostnader -6.000 -28.000 -28.000 -30.000 -30.000
Driftsresultat -6.000 2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 2.000 -3.000 -3.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 2.000 -3.000 -3.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000
Sum omløpsmidler 19.000 26.000 24.000 27.000 30.000
Sum eiendeler 360.000 367.000 365.000 368.000 371.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -45.000 -47.000 -44.000 -41.000
Sum egenkapital -21.000 -15.000 -17.000 -14.000 -11.000
Sum langsiktig gjeld 382.000 382.000 360.000 360.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 22.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 367.000 365.000 368.000 371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 30.000 25.000 27.000 21.000
Driftsinntekter 0 30.000 25.000 27.000 21.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -28.000 -28.000 -30.000 -30.000
Driftskostnader -6.000 -28.000 -28.000 -30.000 -30.000
Driftsresultat -6.000 2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 2.000 -3.000 -3.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 20.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 26.000 24.000 7.000 11.000
Sum omløpsmidler 19.000 26.000 24.000 27.000 30.000
Sum eiendeler 360.000 367.000 365.000 368.000 371.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -45.000 -47.000 -44.000 -41.000
Sum egenkapital -21.000 -15.000 -17.000 -14.000 -11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 382.000 382.000 360.000 360.000 360.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 22.000 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 22.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 367.000 365.000 368.000 371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 26.000 2.000 5.000 8.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0 1.1 1.2 1.4
Soliditet -5.8 -4.1 -4.7 -3.8 -3.0
Resultatgrad 6.7 -11.1 -42.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -18.2 -25.5 -22.5 -27.3 -34.7
Total kapitalrentabilitet -1.7 0.5 -0.8 -0.8 -2.4
Signatur
03.07.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex