Nygaard AS
Juridisk navn:  Nygaard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51823080
Jåttåveien 92 Jåttåveien 92 Fax: 51823081
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 961035287
Aksjekapital: 5.534.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 6/11/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.42%
Resultat  
  
-108.72%
Egenkapital  
  
-68.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.331.000 39.602.000 43.923.000 35.192.000 38.054.000
Resultat: -8.595.000 -4.118.000 -1.787.000 -1.859.000 -1.357.000
Egenkapital: 2.833.000 9.024.000 9.832.000 8.834.000 8.962.000
Regnskap for  Nygaard AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.331.000 39.602.000 43.923.000 35.192.000 38.054.000
Driftskostnader -51.819.000 -43.641.000 -45.474.000 -36.936.000 -39.426.000
Driftsresultat -8.489.000 -4.039.000 -1.551.000 -1.744.000 -1.373.000
Finansinntekter 21.000 95.000 1.000 5.000 80.000
Finanskostnader -127.000 -173.000 -237.000 -120.000 -64.000
Finans -106.000 -78.000 -236.000 -115.000 16.000
Resultat før skatt -8.595.000 -4.118.000 -1.787.000 -1.859.000 -1.357.000
Skattekostnad 1.883.000 889.000 383.000 438.000 327.000
Årsresultat -6.711.000 -3.229.000 -1.404.000 -1.421.000 -1.030.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.869.000 774.000 359.000 659.000 942.000
Sum omløpsmidler 12.254.000 18.301.000 23.598.000 18.370.000 16.616.000
Sum eiendeler 16.123.000 19.075.000 23.957.000 19.029.000 17.558.000
Sum opptjent egenkapital -2.701.000 0 0 0 -1.928.000
Sum egenkapital 2.833.000 9.024.000 9.832.000 8.834.000 8.962.000
Sum langsiktig gjeld 98.000 304.000 9.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 13.290.000 9.954.000 13.822.000 10.187.000 8.557.000
Sum gjeld og egenkapital 16.123.000 19.076.000 23.958.000 19.030.000 17.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.349.000 38.646.000 43.401.000 34.530.000 37.109.000
Andre inntekter 981.000 957.000 522.000 662.000 944.000
Driftsinntekter 43.331.000 39.602.000 43.923.000 35.192.000 38.054.000
Varekostnad -17.968.000 -11.236.000 -13.869.000 -9.199.000 -9.962.000
Lønninger -26.029.000 -23.797.000 -20.663.000 -19.989.000 -21.551.000
Avskrivning -260.000 -209.000 -301.000 -450.000 -589.000
Nedskrivning 0 0 -5.000 0
Andre driftskostnader -7.562.000 -8.881.000 -8.366.000 -7.293.000 -7.324.000
Driftskostnader -51.819.000 -43.641.000 -45.474.000 -36.936.000 -39.426.000
Driftsresultat -8.489.000 -4.039.000 -1.551.000 -1.744.000 -1.373.000
Finansinntekter 21.000 95.000 1.000 5.000 80.000
Finanskostnader -127.000 -173.000 -237.000 -120.000 -64.000
Finans -106.000 -78.000 -236.000 -115.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.711.000 -3.229.000 -1.404.000 -1.421.000 -1.030.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.638.000 0 0 0 0
Fast eiendom 997.000 30.000 34.000 38.000 42.000
Maskiner anlegg 0 0 0 900.000
Driftsløsøre 528.000 570.000 324.000 621.000 0
Sum varige driftsmidler 1.524.000 600.000 358.000 659.000 942.000
Sum finansielle anleggsmidler 707.000 174.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.869.000 774.000 359.000 659.000 942.000
Varebeholdning 7.386.000 8.027.000 6.723.000 6.505.000 6.140.000
Kundefordringer 2.578.000 5.572.000 12.210.000 5.042.000 5.348.000
Andre fordringer 535.000 502.000 609.000 4.211.000 2.976.000
Sum investeringer 0 0 1.000 1.000
Kasse, bank 773.000 1.097.000 977.000 910.000 671.000
Sum omløpsmidler 12.254.000 18.301.000 23.598.000 18.370.000 16.616.000
Sum eiendeler 16.123.000 19.075.000 23.957.000 19.029.000 17.558.000
Sum opptjent egenkapital -2.701.000 0 0 0 -1.928.000
Sum egenkapital 2.833.000 9.024.000 9.832.000 8.834.000 8.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 98.000 304.000 9.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.537.000 2.499.000 5.124.000 3.524.000 2.245.000
Sum langsiktig gjeld 98.000 304.000 9.000 39.000
Leverandørgjeld 6.014.000 2.197.000 3.171.000 2.347.000 2.091.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.915.000 2.799.000 3.365.000 2.145.000 1.814.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.825.000 2.460.000 2.162.000 2.171.000 2.407.000
Sum kortsiktig gjeld 13.290.000 9.954.000 13.822.000 10.187.000 8.557.000
Sum gjeld og egenkapital 16.123.000 19.076.000 23.958.000 19.030.000 17.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.036.000 8.347.000 9.776.000 8.183.000 8.059.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.7 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 1 1.2 1.2 1.2
Soliditet 17.6 47.3 4 46.4 5
Resultatgrad -19.6 -10.2 -3.5 -3.6
Rentedekningsgrad -66.8 -23.3 -6.5 -14.5 -21.5
Gjeldsgrad 4.7 1.1 1.4 1.2 1
Total kapitalrentabilitet -52.5 -20.7 -6.5 -9.1 -7.4
Signatur
19.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex